תרומות
מטלטל: תגלית מרעישה מהבן איש חי לזירוז הגאולה
(צילום:מאת לא ידוע - http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=&page=tzadik&kid=52, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62548899)

אחרית הימים

מטלטל: תגלית מרעישה מהבן איש חי לזירוז הגאולה

הרב ארז קדוסי מצא בסיעתא דשמיא תגלית: המובאת על ידו של הבן איש חי ״כיצד עם ישראל מזרז את הגאולה״ | אל תפספסו

   
מטלטל: תגלית מרעישה מהבן איש חי לזירוז הגאולה
(צילום:מאת לא ידוע - http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=&page=tzadik&kid=52, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62548899)
אא

כותב הבן איש חי בספרו נחמת ציון על מגילת 'איכה', כיצד עם ישראל יזכה לגאולה (פרק ה פסוק א): "זכור ה' מה היה לנו..."
אחים יקרים ואהובים, עם ישראל זקוק לגאולה, והבן איש חי מגלה לנו את עניין הגאולה - הרי היא מגיעה דווקא מתוך מקום של חורבן, חורבן בית המקדש, וגם בסיפרו נחמת ציון הוא מראה את דרך היציאה מתוך החושך אל אור הגאולה!!! ואומר הבן איש חי הקדוש, מהי הגימטרייה של המילה 'גאולה'? - 45. והוא מציין דבר חשוב, גאולת עמ"י תלויה באחדות עם ישראל, לכן לב אחד בגימטרייה = 45. ז"א, אדם שלם שיש בו אהבת חינם (״ואהבת לרעך כמוך״) זה אדם שיש לו לב אחד! כל עמ"י נקראים אדם אחד, הם קרויים איש אחד בלב אחד: ״ויחן שם ישראל נגד ההר״ (שמות יט ב) ויחן זה אחד! עמ"י יש ביכולתיו להביא את הגאולה, רק בתנאי שיש אחדות וכך כל אחד מרגיש את השני בליבו, כאחיו ממש, וכולנו א-ח-ד! [אדם=45  לב אחד=45  גאולה=45]


הבן איש חי בפירושו

עוד כתבות שיעניינו אותך