דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ג’ - י"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ג’ - י"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת שקלים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ג’ - י"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. שקלים ג' - י"א ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ג’ - י"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ג’ - י"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ג’ - י"א ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - שקלים ג'

דף ג עמוד א
* במשנה בתחילת המסכת נאמר שבחמישה עשר באדר עושים את כל צרכי הרבים, והגמרא מבארת מה הם צרכי הרבים.
* אם ירד שטף של גשמים ושטף את ציון הקברות שעשו בחמישה עשר באדר - מציינים שוב את הקברים בחול המועד פסח.
* אם איחרו הזרעים לצמוח, ובחמישה עשר באדר אין הצמחים ניכרים אם הם כלאיים - יוצאים בחול המועד לבדוק זאת.
* הגמרא מביאה את המקור לכך שצריך לציין את הקברים.
* במשנה ובברייתא מבואר מה היו עושים שלוחי בית דין כאשר מצאו כלאיים.
* הגמרא מבררת את המקור לכך שהפקר בית דין הפקר, ואת המקור לכך שהפקר שנעשה על ידי בית דין פטור מן המעשרות.
* עכשיו שאין השנים כתקנן - מותר לעבר את השנה השביעית.

דף ג עמוד ב
* קטן שהביא שתי שערות - תובעים ממנו מחצית השקל, אך לא ממשכנים אותו על כך.
* בברייתא מבואר שאין ממשכנים את הכהנים (עבור מחצית השקל) מפני דרך הכבוד.
* לדעת רבי יהודה: כהנים לא חייבים במחצית השקל, ולדעת רבן יוחנן בן זכאי: כהנים כן חייבים במחצית השקל, והגמרא דנה במחלוקתם.
* "כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת ה'" - נחלקו הדעות אם הכוונה היא לכל מי שעבר בים (כהנים לוים וישראלים), או רק למי שעבר על הפקודים לפני משה (ישראלים בלבד).

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך