דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ב’ - י’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ב’ - י’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת שקלים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ב’ - י’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. שקלים ב' - י' ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ב’ - י’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ב’ - י’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ב’ - י’ ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - שקלים ב'

דף ב עמוד א
* מסכת שקלים מהתלמוד הירושלמי היא המסכת היחידה מהתלמוד הירושלמי שנכללה במסגרת לימוד הדף היומי.
* מסכת שקלים עוסקת בפרטי הדינים השונים של מצוות מחצית השקל.
* מכריזים על השקלים באחד באדר, כדי שיביאו ישראל את שקליהן בעונתן ותיתרם תרומת הלשכה מן החדשה בזמנה באחד בניסן. (והגמרא מביאה שני מקורות לכך שתורמים את תרומת הלשכה באחד בניסן).
* בשנה מעוברת מכריזים על השקלים ועל הכלאים באדר שני.
* לדעת רבי חזקיה: בני בבל מכריזים על השקלים בתחילת החורף (כדי שיספיקו להביא שקליהם עד אחד בניסן).

דף ב עמוד ב
* רבי יהודה בר פזי בשם רבי מביא שלושה מקרים בהם נאמר שאת מעשינו הטובים לא עשינו בשלימות בניגוד למעשינו הרעים, ואמר על כך: "הן נקרא ולא נבעת?".
* "אכן השכימו השחיתו" - כל השחתה שהיו עושים, בהשכמה היו עושים אותה.
* אין אתה יכול לעמוד על אופיא (=דעתם ומנהגם) של אומה זו - נתבעים לעגל ונותנים, נתבעים למשכן ונותנים.
* שלוש תרומות נצטוו ישראל לתרום: תרומת אדנים, תרומת שקלים, תרומת המשכן.
* לדעת רבי יוסה: בני כרכים יוצאים ידי חובת קריאת המגילה בארבעה עשר באדר בדיעבד אך לא לכתחילה.
* לדעת רבן שמעון בן גמליאל: מצוות הנוהגות באדר שני אינן נוהגות בראשון חוץ מהספד ותענית שהן שווין בזה ובזה.
* לדעת ת"ק: הכותב את השטר בחודש אדר ראשון כותב "אדר ראשון" והכותב את השטר באדר שני כותב "אדר" סתם, ורבי יהודה חולק וסובר להיפך.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך