דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ח’ - ט"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ח’ - ט"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

מסכת שקלים

דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ח’ - ט"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. שקלים ח' - ט"ז ניסן. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ח’ - ט"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ח’ - ט"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - שקלים ח’ - ט"ז ניסן: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - שקלים ח'

דף ח עמוד א
* ראש השנה למעשר בהמה - לדעת רבי מאיר: באחד באלול, לדעת רבי אלעזר ורבי שמעון: באחד בתשרי, לדעת בן עזאי: ספק. (והגמרא מבארת את טעמיהם).
* בן עזאי היה חבר ותלמיד של רבי עקיבא, ותלמידיו היו רבי מאיר ורבי שמעון.
* משעת לידתו של בכור בהמה מונים לו שנה (גם אותם הימים שהבכור מחוסר זמן בהם עולים לו לתוך שנתו).
* אדם צריך לצאת ידי הבריות שלא יבוא לידי חשד כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום.

דף ח עמוד ב
* שיעור הוצאת מים ויין בשבת להתחייב בו משום הוצאה - לדעת ת"ק: כדי גמיע, לדעת רבי יהודה: מים כדי לשוף בהן את הקילור, יין כדי מזיגת הכוס.
* אם שתה ארבע כוסות יין בליל הסדר בבת אחת - יצא, ואם שתה בהפסקות - לא יצא.
* יוצאים ידי חובת ארבע כוסות ביין של שביעית ובקונדיטין וביין מזוג (ובלבד שיהיה ביין המזוג טעם ומראה יין) וביין מבושל.
* מצוה לכתחילה לצאת ביין אדום.
* רבי יונה לאחר ששתה ארבע כוסות בפסח כאב לו הראש עד החג.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך