גדולי ישראל נגד השתתפות חרדים בחגיגות ניצחון של החילונים: "חילול השם"
(צילום: gal mashiach/shutterstock)

חדשות

גדולי ישראל נגד השתתפות חרדים בחגיגות ניצחון של החילונים: "חילול השם"

במכתב אותו פרסמו הבוקר, יוצאים גדולים ראשי הישיבות למתקפה נגד בחורי ישיבות שמתכוונים להשתתף בחגיגות ניצחון של מפלגות שאינן שומרות תורה ומצוות.

   
גדולי ישראל נגד השתתפות חרדים בחגיגות ניצחון של החילונים: "חילול השם"
(צילום: gal mashiach/shutterstock)
אא

גדולי ראשי הישיבות, ביניהם הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, רבי ברוך מרדכי אזרחי, רבי משה הלל הירש, רבי דוד כהן ורבי אביעזר פילץ יצאו במכתב חריף נגד השתתפותם של בחורי הישיבות בחגיגות הניצחון של המפלגות שאינן שומרות תורה ומצוות.

במכתב תחת הכותרת "בסיעתא דשמיא לסדר "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" ליקרים ואהובים בני הישיבות בארצנו הקדושה שלומכם יסגה מאד".

"אחר שבעזרת ה' יתברך נזכה לראות בישועת ה' ובכישלון אויבי ה' בקרוב, מן החובה להתרחק כמטחויי קשת מכל אירועי מוצאי הבחירות, וההשתתפות בהם היא בכלל חילול שם שמים, באשר כל מגמתנו בהשתתפות בבחירות הוא להרבות  כבוד שמים ולהעמיד הדת על  תילה והחגיגות שלהם הם ההפך הגמור מהכרזת 'משה אמת ותורתו אמת' ואין חלקנו אלא באלוקי יעקב ובמצוותיו".

את מכתבם מסיימים הרבנים "ובמהרה ישמע קול שופר גדול ובאו אובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחו לה' בהר הקודש בירושלים אכי"ר".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך