X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
X
רבי אריה לוין זצ"ל: מדריך לדמותו המופלאה של "אבי האסירים"
(צילום:By נווהשאנן - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46888147)

גדולי ישראל

רבי אריה לוין זצ"ל: מדריך לדמותו המופלאה של "אבי האסירים"

"התאמצתי תמיד להיות מן הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, ותיכף ומיד התפללתי שלא ייענש שום אדם בסיבתי". קווים לדמותו הייחודית של רבי אריה לוין זצ"ל

   
רבי אריה לוין זצ"ל: מדריך לדמותו המופלאה של "אבי האסירים"
(צילום:By נווהשאנן - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46888147)
אא

ציטוטים מפורסמים בשמו
1. "לפעמים...", זאת בתשובה לשאלה האם הוא אחד מל"ו צדיקים נסתרים.

2. "הרגל של אשתי כואבת לנו", כאשר כאבה לאשתו הרגל, והוא הלך עימה לרופא.

3. "ירא שמיים אמיתי הוא זה שאינו יכול לישון בלילות מדאגה שמא לא עשה באותו יום כדי להקל סבלו של יהודי מדוכא בייסורים".

4. "הרודף אחר הכבוד - מסכן ואומלל הוא, שהרי אין יותר ממנו הנזקק לבריות. שהרי מה זה כבוד? אתה מבקש מאחרים שיכבדוך. וכי כלום יש יותר מזה הנזקק לבריות?!" (מתוך "צדיק יסוד עולם", שמחה רז, עמ' 426)

5. "קל יותר לעקור הר ע"י חודו של מחט, מלעקור גאווה מתוך ליבו של אדם" (מתוך "צדיק יסוד עולם", שמחה רז עמ', 425)

6. "חיים של בטלה - כמוהם כמוות בטרם עת." (מתוך "צדיק יסוד עולם", שמחה רז, עמ' 26)

7. "כלל זה יהא נקוט בידך: כל אימת שנתקל הינך בקשיים - הווי אומר שדבר טוב הוא. רק הדברים הרעים והגרועים באים לו לאדם בנקל..." (מתוך "צדיק יסוד עולם", שמחה רז, עמ' 427)

8. "אהבת הכבוד ושלוות הנפש אינן יכולות לדור בכיפה אחת. (מתוך "צדיק יסוד עולם", שמחה רז, עמ' 425)

9. "יהודי יקר, כשאני מסתכל עליך איני רואה אלא את נשמתך, והיא משמחת את ליבי עד מאוד",  נאמר לאדם חילוני שדיבר עימו בגילוי ראש, והרגיש שלא בנוח בהיעדר כיפה.

10. "ישועת ה' כהרף עין", משפט העידוד שאמר לאסירי המחתרות.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך