תפילה על עם ישראל בקבר שמאי הזקן זיע’’א
(צילום: באדיבות המצלם)

יהדות

תפילה על עם ישראל בקבר שמאי הזקן זיע’’א

איך אפשר לשיר שיר שמייחל לצאת השבת? הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א שזכה השבוע לפקוד את המקומות הקדושים והגיע לקברו של שמאי הזקן זיע''א עונה

   
תפילה על עם ישראל בקבר שמאי הזקן זיע’’א
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

בדרשה השבת סיפר הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א שזכה השבוע לפקוד את המקומות הקדושים והגיע לקברו של שמאי הזקן זיע''א.

והביא את השיר של הפייטן 'לנר ולבשמים נפשי מיחלה' והקשה לכאורה איך אפשר לשיר שיר שמייחל לצאת השבת? ועוד נהוג שקודם מברכים על הבשמים ואחר כך על הנר והיה צריך לשיר לבשמים ולנר נפשי מיחלה? 

תפילה על עם ישראל בקבר שמאי הזקן זיע''א

ותירץ שידוע המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל האם מברכים קודם בשמים ואחר כך על הנר או להיפך ואנו נוהגים היום כבית הלל שקודם בשמים אבל לעתיד לבוא שיבוא משיח בן דוד נברך קודם על הנר כדעת בית שמאי, וחז''ל אמרו אין בן משיח בן דוד  מגיע בשבתות וימים טובים, לכן הפייטן אומר אני מייחל לגאולה שבמוצאי שבת מגיע ואז יהיה הדין כבית שמאי שקודם נר ואחר כך בשמים ולכן מחכה לצאת השבת כדי שמשיח צדקינו התגלה במהרה בימינו אמן. 

המעוניינים שהרב בצרי יזכיר את שמם בתפילה בציון הצדיקים ירשמו את שמם בתגובות! 

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך