X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
אגרת המוסר של הגאון מוילנה לאשתו: העצות המרתקות, התובנות והסגולות
(צילום: LightField Studios/shutterstock/מאת Winograd - נוצר על ידי מעלה היצירה, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21998901)

יהדות

אגרת המוסר של הגאון מווילנה לאשתו: העצות המרתקות, התובנות והסגולות

חומרתו של דיבור לשון הרע, שכר עצום על כל רגע ורגע של חסימת הפה, זהירות רבה משבועה ומחלוקת. "איגרת הגר"א", אגרת המוסר ששלח הגאון מווילנה לאשתו - כל הפרטים

   
אגרת המוסר של הגאון מוילנה לאשתו: העצות המרתקות, התובנות והסגולות
(צילום: LightField Studios/shutterstock/מאת Winograd - נוצר על ידי מעלה היצירה, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21998901)
אא

10 עובדות של הגאון מווילנה לאישתו:
1. "ובשבת ויום טוב אל תדברו כלל מדברים שאינם נצרכים מאד. וגם בדברים הנצרכים למאד תקצרו מאד, כי קדושת שבת גדולה מאד, ובקושי התירו לומר שלום בשבת".

2. "הלימוד אינו נקבע באדם, כי אם בישוב ובנחת".

3. "הדיבור והמידות צריך הרגל רב".

4. "הרשע יודע בעצמו שרע ומר דרכו, אך שקשה לו לפרש"

5. "וכל רגע ורגע שהאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לשער".

6. "העיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו, וזהו יותר מכל התורה והמעשים".

7. "ולכן אני מזהירך, שתרגיל בכל היותר לישב יחידי, כי חטא הלשון על כולו. ומה לי להאריך בזה העוון החמור מכל העבירות. "כל-עמל האדם לפיהו" (קהלת ו, ז), אמרו חכמינו ז"ל, שכל-מצותיו ותורותיו של אדם אינו מספיק למה-שמוציא מפיו".

8. "וגם באתי לבקש מאתך מאד מאד בבקשה גדולה ועצומה ושטוחה, שתדריך את בנותיך מאד שלא יצא מפיהם קללה ושבועה וכזב ומחלוקת, רק הכל בשלום, באהבה ובחיבה ונחת".

9. "ועד יום מותו צריך האדם להתייסר, ולא בתעניות וסיגופים רק ברסן פיו ובתאוותו, וזהו התשובה, ולזה כל פרי העולם-הבא, וזהו יותר מכל התעניות וסיגופים בעולם. וכל רגע ורגע שהאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך ובריה יכולים לשער".

10. "וגם באתי לבקש לאשתי שתכבד את אמי, כמו שכתוב בתורה, ובפרט לאלמנה, שעוון פלילי מאד לצערה, אפילו בתנועה קלה. וגם לאמי בקשתי, שיהא שלום בין שתיכן, ואשה את רעותה תשמח בדברים טובים, כי זה מצווה גדולה לכל אדם".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך