X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
המלמד, הצעצוע וספל הקפה: מעשה מרגש עם מסר לחיים
(צילום: DGLimages/shutterstock)

יהדות

המלמד, הצעצוע וספל הקפה: מעשה מרגש עם מסר לחיים

כיצד הגיב המלמד בכיתה, כאשר ילד זרק צעצוע היישר לתוך ספל הקפה הרותח? הרב גמליאל רבינוביץ בספרו 'טיב המעשיות' מספר סיפור נפלא ששמע מאת הרב ישראל פולק, מלמד בכיתה ד' בתלמוד תורה בבורו פארק.

   
המלמד, הצעצוע וספל הקפה: מעשה מרגש עם מסר לחיים
(צילום: DGLimages/shutterstock)
אא

כך הרב מספר: "במהלך שיעור חומש בכיתה, אחד התלמידים חמד לצון וזרק לחברו חפץ מסוים, אך לחוסר מזלו, ברגע האחרון החטיא את המטרה, והצעצוע זינק לעבר שולחנו של הרב עצמו. יותר מכך: הצעצוע קפץ אל תוך ספל הקפה המלא של המלמד, שהיה מונח על השולחן בדיוק על יד 'דפי העבודה', שזה עתה הודפסו בשביל ילדי הכתה. בין רגע נהפכה הכוס על הדפים, שנרטבו ונספגו מן הקפה שנשפך, ויצאו מכלל שימוש.

"הילד ישב על מקומו המום ונסער, הוא החוויר והסמיק חליפות בראותו את אשר חולל כאן על שולחנו של המלמד. עיני הילדים כולם נשואות היו אל הרבי, לבחון כיצד יגיב על מקרה חמור שכזה.

"לאחר כמה רגעים של שקט מתוח, קם הילד ממקומו וניגש אל שולחנו של המלמד. בפיק ברכיים הוא התנצל וביקש סליחה.

"להפתעתו ולהפתעת כל ילדי הכתה, הרבי נשאר שקט ושלו, ובמקום לכעוס ולהתרגז החל להרגיע את הילד ולנחמו: 'לא קרה כלום', אמר, 'הנה מנקה אני את השולחן כאן, ותכף ידפיסו שוב את דפי העבודה! יכול הנך לחזור למקומך, והכל על מקומו בא בשלום'.

"ראיתי את גודל צערו של הילד, והרגשתי שאין טעם לכעוס עליו. בליבי לימדתי עליו זכות, שמדובר בסך הכל בילד, וילדים עושים טעויות, ולפעמים אף טעויות גדולות יותר...", מסביר המלמד, הרב פולק.

חלפו כמה שנים מאותו מקרה, הילד גדל והתבגר, ומכתה ד' הגיע עד מהרה לגיל בר מצוה. הוא כבר עזב את התלמוד תורה ועלה לישיבה קטנה. בימים שלפני חגיגת בר המצוה, כשעסקו בחלוקת ההזמנות, הגיע יום אחד במיוחד אל התלמוד תורה, ובשעת ההפסקה נכנס לכתה ד'.

המלמד הרב פולק זכר אותו היטב והתעניין בשלומו. בתגובה, אמר הנער כי הגיע להזמין את הרבי לחגיגת בר המצווה שלו. תוך שהוא מגיש את ההזמנה, פרץ בבכי: "באתי לומר תודה לרבי על אותו מקרה שאיני יכול לשכוח. בתוכי כבר התכוננתי לגרוע מכל… והנה הרבי לא כעס ולא התרגש בכלל. אדרבה, עוד פייסני והרגיע את רוחי. ההתנהגות הנאצלת הזו היא תמיד נר לרגלי, ולפיכך באתי במיוחד להזמין את הרבי לבר מצוה!"…

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך