דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"י - כ"ז אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"י - כ"ז אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"י - כ"ז אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ק"י - כ"ז אדר. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"י - כ"ז אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"י - כ"ז אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"י - כ"ז אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים ק"י

דף קי עמוד א

* הדף כולו עוסק בדין "זוגות".
* שותה כפלים - דמו בראשו, אם לא ראה פני השוק בין כוס לכוס.
* "זוגות" מזיקים רק אם לאחר מכן יוצא לדרך או הולך לישון או הולך לבית הכסא, אך אם נשאר בביתו זה מזיק רק לאדם חשוב.
* לדעת עולא: עשרה כוסות ומעלה אין בהם משום זוגות, לדעת רב חסדא ורבה בר רב הונא: בשמונה אין בהם משום זוגות, לדעת רבה ורב יוסף: בשש אין בהם משום זוגות, לדעת אביי ורבא: בארבע אין בהם משום זוגות. [אך לעניין כשפים יש לחשוש אף ביותר מעשרה, כמבואר בעמוד הבא].
* השותה שתי כוסות (אף אם שתה בשוגג) - המזיקים הורגים אותו, השותה ארבע כוסות - לא הורגים אותו אך מזיקים לו, וזה רק אם שתה במזיד.

דף קי עמוד ב
* מי שמקפיד על הזוגות - המזיקים מקפידים ומזיקים לו, מי שלא מקפיד על הזוגות - המזיקים לא מקפידים עליו, אך ראוי לחשוש.
* כל שגמרו בידי אדם - אין בהן משום זוגות, כל שגמרו בידי שמים בדברי מאכל - חוששים.
* חנות, נמלך, אורח, אשה שאינה חשובה - אין בהם משום זוגות.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך