דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ט - כ"ו אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ט - כ"ו אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ט - כ"ו אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

"אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו", "ליל שמורים - ליל המשומר ובא מן המזיקין", "חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל". ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ק"ט - כ"ו אדר. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ט - כ"ו אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ט - כ"ו אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ט - כ"ו אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים ק"ט

דף קט עמוד א
* אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו.
* אמרו עליו על ר' עקיבא מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד בבית המדרש, חוץ מערבי פסחים (בשביל תינוקות כדי שלא ישנו) וערב יום הכפורים (כדי שיאכילו את בניהם).
* חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל - לדעת ת"ק: משמחם ביין, לדעת רבי יהודה: אנשים ביין, ונשים בבבל בבגדי צבעונין בארץ ישראל בבגדי פשתן מגוהצין.
* בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר, ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין.
* שיעור רביעית הוא אצבעיים על אצבעיים בגובה אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע.

דף קט עמוד ב
* שיערו חכמים שיעור מי מקוה ארבעים סאה.
* לדעת רבין בר חיננא: שולחן של מקדש היה של פרקים, אך הגמרא דוחה את ההוכחה שהוא מביא לכך.
* הגמרא מביאה שלושה הסברים איך חכמים תיקנו ארבע כוסות והרי עלולים לבוא על ידי כך לידי סכנה (בגלל "זוגות").
* ליל שמורים - ליל המשומר ובא מן המזיקין.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך