הראשון לציון למנדלבליט: "הקפא את פסק הדין המאפשר הכנסת חמץ בפסח לבתי החולים"
הרב יצחק יוסף (צילום: David Cohen 156/shutterstock) מאת Prokurator11 - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57414362

חדשות

הראשון לציון למנדלבליט: "הקפא את פסק הדין המאפשר הכנסת חמץ בפסח לבתי החולים"

הראשון לציון הרב יצחק יוסף שיגר היום מכתב ליועץ המשפטי לממשלה הד"ר אביחי מנדלבליט, בבקשה כי יפעל לדחיית מועד כניסתו לתוקף של פסק הדין ולהארכת ההשעיה בת 10 חודשים שנקבעה בפסק הדין

   
הראשון לציון למנדלבליט: "הקפא את פסק הדין המאפשר הכנסת חמץ בפסח לבתי החולים"
הרב יצחק יוסף (צילום: David Cohen 156/shutterstock) מאת Prokurator11 - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57414362
אא

הרב הראשי לישראל הראשון לציון הרב יצחק יוסף שיגר היום מכתב ליועץ המשפטי לממשלה הד"ר אביחי מנדלבליט, בבקשה כי יפעל לדחיית מועד כניסתו לתוקף של פסק הדין ולהארכת ההשעיה בת 10 חודשים שנקבעה בפסק הדין, באופן שיאפשר להתמודד עם המציאות החדשה שנוצרה באמצעות חקיקה שתמנע פגיעה בציבור המבקש לשמור פסח כהלכתו.

לכבוד
ד"ר אביחי מנדלבליט הי"ו
היועץ המשפטי לממשלה

שלום רב,

הנדון: בקשה לדחיית יישום פסק הדין בעניין הכנסת חמץ בפסח לבתי חולים - בג"ץ 1550/18

ביום ו' אייר תש"פ ניתן פסק דין של בית המשפט העליון בדעת הרוב כי בתי חולים יחויבו לאפשר הכנסת מזון, לרבות חמץ, למתחם בית החולים במהלך חג הפסח. 

לאחר פסק הדין ובאישורך, הגישה הרבנות הראשית לבית המשפט, באופן עצמאי, בקשה לקיום דיון נוסף בפסק הדין, אשר זכתה מאוחר יותר לתמיכתך, וכאן המקום להודות לך על עמידתך לימין הרבנות הראשית לישראל ובעיקר לימין הציבור היהודי המבקש לשמור פסח כהלכתו שהוא הרוב הדומם במדינת ישראל. 

למרבה הצער, בהחלטתה מיום כ"ו טבת תשפ"א החליטה נשיאת בית המשפט העליון לדחות את הבקשה. 

הנני פונה אליך בבקשה כי הפרקליטות תפנה לבית המשפט בבקשה לדחות את מועד יישום פסק הדין, באופן שלא יחול על חג הפסח תשפ"א הקרב ובא. 

למותר לציין, את משבר הקורונה שפקד את המדינה שלא אפשר לגורמים הנוגעים בדבר להקדיש מזמנם כראוי לתת מענה למציאות שנוצרה בעקבות פסק הדין, ובייחוד שמענה שכזה טעון את שיתוף משרד הבריאות שנציגיו נאלצו להקדיש את מירב זמנם להתמודדות עם משבר הקורונה, במסירות ובאחריות. 

זאת ועוד, כידוע, בעקבות פסק הדין הונחו על שולחנה של הכנסת הצעות חוק פרטיות מטעם חברי כנסת שנועדו להתמודד עם קביעות פסק הדין וליתן מענה לסוגיה זו. דא עקא, שבעקבות הבחירות הצפויות לכנסת ה-24, ומשבר הקורונה שפקד אותנו נבצר מהגורמים הנוגעים בדבר לקדם מהלך חקיקתי בנדון. 

בעקבות הבקשה לדיון נוסף קיווינו שפסק הדין שיש לו השלכות בעייתיות מאד על שומרי הכשרות מקרב באי בתי החולים ופגיעה בחולים שימנעו מלהתאשפז בחג הפסח, שמא יוכשלו באיסור חמץ, ישונה, אך כאמור תקוותנו נכזבה. 

נודה מאד לכב' לאישור הגשת בקשה דחופה מתאימה לבית המשפט לדחיית מועד כניסתו לתוקף של פסק הדין ולהארכת ההשעיה בת 10 חודשים שנקבעה בפסק הדין, באופן שיאפשר להתמודד עם המציאות החדשה שנוצרה בעקבותיו, לרבות על דרך חקיקה בנושא, וימנע פגיעה בציבור המבקש לשמור פסח כהלכתו.
הראשון לציון למנדלבליט הקפא את פסק הדין המאפשר הכנסת חמץ בפסח לבתי החולים

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך