דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ח - כ"ה אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ח - כ"ה אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ח - כ"ה אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

למה ישב רב ששת בתענית בערב פסח? האם צריך הסיבה באכילת מצה? ומה לגבי מרור? ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ק"ח - כ"ה אדר. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ח - כ"ה אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ח - כ"ה אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ק"ח - כ"ה אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים ק"ח

דף קח עמוד א
* רב ששת (שהיה איסתניס) ישב בתענית בכל ערב פסח, כדי שיוכל לאכול מצה לתיאבון.
* מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו שחרית בארבעה עשר לשמו.
* מצה - צריך הסיבה, מרור - אין צריך הסיבה.
* למסקנת הגמרא, הלכה למעשה, בכל ארבע כוסות יין צריך הסיבה.
* הסיבה צריכה להיות על צד שמאל.
* אשה אצל בעלה - לא צריכה הסיבה אלא אם היא אשה חשובה.
* בן אצל אביו - צריך הסיבה.
* תלמיד אצל רבו - לדעת רב יוסף: לא צריך הסיבה.
* שמש - צריך הסיבה.

דף קח עמוד ב
* נשים חייבות בארבע כוסות הללו שאף הן היו באותו הנס.
* ארבע כוסות הללו - צריך שיהא בהן כדי מזיגת כוס יפה (שלכל כוס יהיה רביעית לאחר שימזגו אותה במים).
* ארבע כוסות: שתאן חי - יצא ידי יין אך לא ידי חירות, שתאן בבת אחת - יצא ידי יין אך לא ידי ארבע כוסות, השקה מהן לבניו ולבני ביתו - יצא (אם שתה רוב כוס).
* גם נשים חייבות בארבע כוסות, ולגבי תינוקות ישנה מחלוקת תנאים.
 

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך