תרומות
הגר"י זילברשטיין במכתב חדש: "ללא שאלה והרהור - חובתינו לשמוע לגדולי הדור ולהתחסן"
(צילום: Marina Demidiuk/shutterstock/מאת עושה חסד - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51220614)

חדשות

הגר"י זילברשטיין במכתב חדש: "ללא שאלה והרהור - חובתינו לשמוע לגדולי הדור ולהתחסן"

במכתב שפרסם הבוקר כתב הגר"י זילברשטיין: גדולי הדור מצווים אותנו בציווי 'ככל אשר יורוך': להתחסן! הרי שחייבים אנו להתחסן! ומעורר ותובע מאיתנו הגאון הרב אברמסקי זצוק"ל עד כמה חמור העניין.

   
הגר"י זילברשטיין במכתב חדש: "ללא שאלה והרהור - חובתינו לשמוע לגדולי הדור ולהתחסן"
(צילום: Marina Demidiuk/shutterstock/מאת עושה חסד - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51220614)
אא

מכתב חריף מחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין בדבר החובה להתחסן פורסם הבוקר (חמישי). 

וכך כתב הגר"י: "הרשו לי לספר עובדה מהגאון רבי יחזקאל אברמסקי בעל 'חזון יחזקאל' זצוק"ל: 

היה זה כאשר אמר שיחה בישיבה על המצווה של 'ככל אשר יורוך' וביקש לספר עובדה בדידיה, סיפר נורא ,וכך סיפר: עסקתי בכתיבת תשובה הלכתית )ככה"נ הייתה להתיר עגונה מכבלי עגינותה( ובאותו נושא כתב גם רבן של ישראל ופוסק הדור רבי יצחק אלחנן ספקטור זצוק"ל, שפסק שלא כדבריי. אולם לפי שתורה היא, פסקתי בתשובה כדעתי ושלא כפי שפסק. סברתי שכך מוטל עליי משמיא להורות".

"בבוקר שאחר אותו הלילה, נכנסו הבולשביקים לעיר וביקשו את נפשי, ידעו הם שהנני מרביץ תורה בעיר ועוסק בהרבצת תורה וביקשו את נפשי. ברחתי לבית א' ממכירי עד יעבור זעם. בשהותי שם ביקשתי  מבני הבית כי יתנו נא לי איזה ספר קודש להשיב את נפשי בעסק התורה. אך הם ביקשו את מחילתי כי אין כל ספר קודש בידם מאימת שלטון הבולשביקים, אולם אחר בקשתי חיפשו ומצאו ספר ישן בקרן זווית, ולפליאתי היה הספר שמצאו לא אחר מאשר הספר 'באר יצחק' של הגאון הקדוש רבי יצחק אלחנן ומיד עם פתחי את ספרו נפתח הספר בתשובה הנ"ל בה פסק לאיסור. מיד ידעתי בנפשי כי נגזרה גזרה ומשמיא מרמזים לי כי אפול ביד שלטון הבולשביקים".

"ואכן, לאחר חיפוש ועיון מצאוני הרודפים והגלוני לגלות סיביר הרחוקה, וידעתי כי הוא בשל שלא קיימתי את מצוות ועשית ככל אשר יורוך, כי אף שסבור הייתי שהותר לי לפסוק שלא כדבריו בזה, אולם אף על פי כן נענשתי משמיא".

"הייתי בגלות סיביר במצבים הקשים ביותר שיש. חודשים ארוכים של עינוי גוף ונפש בחקירות קשות ובכאב ועצבון לב. לילה אחד בשכבי על דרגש האסירים נעצמו שמורות עיני ואראה בחלום את דמותו של הגאון הקדוש רבי יצחק אלחנן כשהוא מביט אליי ופניו שוחקות, אמרתי לנפשי כי בוודאי אות הוא שמחלו לי משמיא. אמרתי לסובבים ולשומרים עלינו כי תיכף אשתחרר ואצא לחופשי".

"אותו היום היה ערב יום הכיפורים שנת תרצ"ב, ואכן בשעת צהריים נכנס הקצין לחדרי ואמר כי הנני משוחרר מעתה לנפשי. סיים מו"ר ה'חזון יחזקאל' רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל: "רבי יצחק אלחנן רבן של ישראל לימד אותי כמה יש לשמוע לכל דברי חכמים ולפסקם של גדולי הדור. מן הנראה שלא הייתי ראוי לחלוק ועד כמה מגיע חומר העניין לשמוע ולעשות מצוות גדולי הדור"

בסיום דבריו אמר הרב: "רצוני לומר לאחי היקרים: גדולי הדור מצווים אותנו בציווי 'ככל אשר יורוך': להתחסן! הרי שחייבים אנו להתחסן! ומעורר ותובע מאיתנו הגאון הרב אברמסקי זצוק"ל עד כמה חמור העניין. אמור מעתה -חובתנו ברורה היא להתחסן ככל אשר הורנו ללא שום שאלה והרהור".

עוד כתבות שיעניינו אותך