X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
למה צמים בתענית אסתר? הסיבה לצום יום לפני היום הכי שמח בשנה
(צילום: GODONG-PHOTO/shutterstock)

פורים

תענית אסתר: הסיבה לצום יום לפני היום הכי שמח בשנה

למה צמים בתענית אסתר? חשבתם פעם למה הצום הזה נקבע דווקא יום לפני החג הכי שמח? מה המטרה שלו? וגם: על מה ראוי לכוון בזמן הצום ולמה זה מועיל? כל הפרטים

   
למה צמים בתענית אסתר? הסיבה לצום יום לפני היום הכי שמח בשנה
(צילום: GODONG-PHOTO/shutterstock)
אא

למה צמים בתענית אסתר?

-הצום נקבע זכר לצום שקבעו מרדכי ואסתר בימות אחשוורוש. על פי התורה, בכל פעם שהצבא עומד לצאת למלחמה, על החיילים לצום ביום הקודם לכך וזאת בניגוד מוחלט לצבאות האחרים, אשר מבלים את אותו יום בצחצוח חרבות, באכילה ובשתייה. הנשק הטוב ביותר של היהודי מאז ומתמיד, היא ההבנה, שהניצחון במלחמה מגיע מאת הקדוש ברוך הוא.

למה צמים בתענית אסתר? (צילום: yosefus/shutterstock)

-טעם נוסף לתענית ביום זה, גילה ה'מגיד' למרן ה'בית יוסף', וכפי שהביא ה'קב הישר': "שהשגחת הקב"ה הוא תמיד על ישראל, שהם נחלתו ועדת סגולה, והוא חפץ להצדיקם עדי להנחילם שכר טוב לעולם הבא, וביום שמגיע י"ג באדר להיות ישראל שמחים וששים בו על תורף הנס... אז נקראת שמחה של מצווה... והנה יש לחוש פן על ידי ריבוי האכילה ושתיה ושמחה באים ישראל לידי חטא, לכן הקדים הקב"ה התענית, לפי שהתענית היא סגולה להינצל מן החטא, ולא יהיה כוח לשטן לקטרג עליהם, ולהביאם לידי חטא". כלומר, הצום הוא סגולה להינצל מחטאים בחג הפורים שחל למחרת.

-בסליחות לתענית אסתר, מצויה התפילה: "שומע תפילה והעבר תיפלה". בעל ה'קב הישר' מבאר כי יש לכוון שלא יבואו לידי חטא ועוון חס וחלילה על ידי ריבוי אכילה ושתיה ושמחת פורים, ועל ידי סליחות ותחנונים שאנו אומרים ברבים אנו מעוררים את זכות מרדכי ואסתר.

סגולה נפלאה לפורים. צפו

(צילום: GODONG-PHOTO/shutterstock)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך