X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
סגולה מפתיעה מהחיד"א הקדוש להינצל מעין הרע
(צילום: Vlarvixof/shutterstock)

סגולות

סגולה מפתיעה מהחיד"א הקדוש להינצל מעין הרע

סגולה מפתיעה ממקורות קדמוניים: ההסתכלות בציצית מועילה לפרנסה, ליראת שמים, לרפואה ולהינצל מכעס, קנאה ושנאה.

   
סגולה מפתיעה מהחיד"א הקדוש להינצל מעין הרע
(צילום: Vlarvixof/shutterstock)
אא

מקבץ הסגולות:

- בשם האר"י הקדוש מובא כי ההסתכלות בציצית יועיל מאד לפרנסה. ('טעמי המנהגים' בשם ה'כתב יושר')

- ההסתכלות בציצית היא סגולה ליראת שמים כי אותיות 'ראיה' הן אותיות 'יראה'. ('בית אהרן', פרשת שלח)

- ההסתכלות בציצית בכל שעה היא תועלת גדולה לנשמה. (שער הכוונות דרוש ז')

- ההסתכלות בציצית היא סגולה לחולה שהתרפא. ('אוצר החיים', מנהגי צאנז, בשם החוזה מלובלין)

- הציצית היא סגולה לזכרון. (החתם סופר, פרשת שלח)

- ההסתכלות בציצית מזכה את האדם בראיה של חזון ונבואה. (נועם אלימלך, פרשת שלח)
 

- ראית כנף הציצית היא מועילה להסיר הכעס, שכנף בגימטריא 'כעס'. (כף החיים, בשם קיצור השל"ה)

- בשעה שלובש הציצית עת רצון הוא להתפלל שינצל מקנאה, שנאה וכעס. (קב הישר, פרק כה)

- ראיית הציצית מועילה להינצל מעין הרע. (החיד"א על פי הילקוט ראובני)

- החפץ חיים שכתב בספרו שמירת הלשון (חתימת הספר) 'מה נכון לראות הציצית כמה פעמים ביום, ובפרט בעת בעולה איזה מחשבה שאינה טהורה על לבו או כעס, טוב מאד להסתכל אז בציצית, ואז יפקע היצר'.

מתוך עלון 'הדף היומי בהלכה' לחודש סיון.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך