X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
X
הסגולות העצומות הטמונות בפורים: "סגולה להשכים בבוקר הפורים ולהרבות בתפילה לפני השי"ת על כל דבר"
(צילום: Robert Hoetink/shutterstock/Oleg Kolesnikov)

סגולות

הסגולות העצומות הטמונות בפורים: "סגולה להשכים בבוקר הפורים ולהרבות בתפילה לפני השי"ת על כל דבר"

"סגולה להשכים בבוקר הפורים ולהרבות בתפילה ובבקשה לפני השם יתברך על כל דבר – בני, חיי ומזוני, והן על שאר דברים, ועל כל קרוביו, כי באותו יום עת רצון גדולה מאוד". הרב אלימלך בידרמן ממשיל את יום הפורים לאוצר גדול של יהלומים ואבני חן, הפזורים ברשות הרבים. אדם שהיה רואה יהלומים מפוזרים ברחוב, ודאי שהיה 'אוזר כגבר חלציו' כדי לקבץ ולאסוף כמה שיותר מרכוש גדול זה. באותו אופן יש להסתכל על ימי הפורים, ולנצל כל דקה במצוות יקרות.

   
הסגולות העצומות הטמונות בפורים: "סגולה להשכים בבוקר הפורים ולהרבות בתפילה לפני השי"ת על כל דבר"
(צילום: Robert Hoetink/shutterstock/Oleg Kolesnikov)
אא

בדרשתו לקראת חג הפורים, הביא הרב בידרמן מקורות מגדולי ישראל, המדגישים את עת הרצון המיוחדת ביום זה:

1. יהודי משול לכהן גדול: "ביום זה יש ביד כל יהודי את הכוח שיש לכהן גדול לפני ולפנים בקודש הקדשים". (הרב יחזקאל שרגא משינאווא).

2. התגברות הרחמים: בימי פורים יש התגברות הרחמים והרצון עד למעלה ראש. (ה''אמרי נועם'' מדז'יקוב).

3. התפילה מתקבלת: "ביום הפורים חביבה אף תפילת היחיד לפני הקב"ה והיא מתקבלת". ("פלא יועץ").

4. בוקר יום הפורים - שעת רצון: בספר "סגולות ישראל" מובא כי סגולה להשכים בבוקר הפורים ולהרבות בתפילה ובבקשה לפני השם יתברך על כל דבר – בני, חיי ומזוני, והן על שאר דברים, ועל כל קרוביו, כי באותו יום עת רצון מאוד, וכל העולמות המה בשמחה וברצון". ("סגולות ישראל").

5. התפילות עולות ללא מעכב: רבי יצחק אייזיק מקאמארנא בספרו 'נדבת פי' מבאר כי ביום הפורים כל אדם יכול להגיע לדרגות נשגבות. כה דבריו: "וקיבלנו, שבימי הפורים יוכל לעלות נשמה קטנה להיכל של צדיק מופלא בלי שום מעכב, וכן עולין כל התפילות ל'כתר' בלי שום מעכב... כל זה קיבלתי בלחישה, ונעשיתי הולך רכיל לגלות סוד זה מאהבת ישראל'.

6. עת רצון: האדמו"ר מגור זצ"ל: פורים הוא זמן רצון לכל, עת 'רעוא דרעווין', וכל אחד יכול לפעול אצל ה' יתברך שימלא כל משאלות לבו.

7. זמן מסוגל לישועה מעל הטבע: רבי צדוק הכהן מלובלין מבהיר כי ביום זה אפשר לזכות לישועה, אף לא בדרך הטבע. כה הם דבריו: "כיוון שבפורים זכו היהודים לחיות למרות גזירת המיתה, זהו זמן מסוגל לשינוי הטבע ואף לפקידת עקרות".

8. חשיבות לימוד התורה בפורים: נאמר בגמרא כי "כל העוסק בתורה בין מגילה דלילה למגילה דיומא, מובטח לו שהוא בן עולם הבא". הרמ"א פסק להלכה כי יש ללמוד תורה לפני הסעודה. נלמד זאת מהפסוק: "ליהודים הייתה אורה", אותו דרשו חז"ל: 'אורה זו תורה'. בשם ה'חתם סופר' מובא מדוע קבעו חז"ל את חג הפורים שני ימים: י"ד אדר לפרזים וט"ו אדר למוקפים. הסיבה לכך, לדבריו, היא "כדי שלא יבטל העולם מלימוד התורה". ה'חתם סופר' מסביר כי "כאשר הפרזים יהיו עסוקים במצוות היום, יעסקו יושבי המוקפין בתורה, וכן להיפך".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך