X
אל תפספסו את הזמן המסוגל של קריאת המגילה
(צילום: ChameleonsEye/shutterstock)

סגולות

אל תפספסו את הזמן המסוגל של קריאת המגילה

יותר מבכל שנה, השנה אנחנו רוצים להישאר בריאים, ברוחניות ובגשמיות | 5 סגולות שלא ידעתם על קריאת המגילה

   
אל תפספסו את הזמן המסוגל של קריאת המגילה
(צילום: ChameleonsEye/shutterstock)
אא

הרב יואל מסאטמאר אמר ש"כדאי לו לאדם לחיות שבעים שנה בעולם הזה ולסבול תלאות ונסיונות שונים, והכל כדי לשמוע קריאת מגילה פעם אחת בחיים". מדוע? מה מיוחד כל כך בקריאת המגילה?

1. בעל ה'דרכי משה' מבאר כי  בעת קריאת פסוקי המגילה, שפע הרחמים שהתעורר באותו זמן על עם ישראל, מושפע שוב מדי שנה בשנה. על כן, כאשר קוראים את הפסוק "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" מושפע על היהודים אורה, שמחה, ששון ויקר.

2. זוהי הסיבה שלאחר קריאת המגילה, אומרים "קדיש תתקבל", כיוון שכל קריאת המגילה היא בקשות ותחנונים הנסתרים בין פסוקי המגילה. בעת אמירת הקדיש, אנו מבקשים מה' יקבל את בקשותינו לרצון.

3. רבי לוי יצחק מברדיטשוב כותב דברים מופלאים על זמן קריאת המגילה: "ומעתה יתלהב לב האדם בקוראו המגילה, ויכוון שמעתה מקבל עול תורתו ומצוותיו... ויכין את עצמו – מה שחלף עבר אין, ומעתה הוא מקבל עליו עול תורתו ומצוותיו יתברך שמו". עוד מוסיף רבי לוי יצחק ומבאר כי יום פורים הוא כיום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא סולח ומוחל לבני ישראל על כל עוונותיהם. בשל כך, יש להביע חרטה על העבר וקבלה גמורה על העתיד. כאשר האדם שומע את קריאת המגילה, הקדוש ברוך הוא שופך עליו טהרה וזהו זמן ראוי להחליט בהחלטה ברורה שלא ישוב לחטוא עוד.

4. בעת קריאת המגילה מושפע על האדם שפע רב גם בגשמיות, והאדם יכול לזכות לשפע בתחום הצאצאים, החיים, הבריאות והפרנסה. ('תפארת שלמה')

5. נוסף על כך, בעת הקריאה מכפר הקב"ה על עוונות בני ישראל, ואף על עבירות החמורות ביותר. בעל ה"שארית ישראל" מציין כי בעת קריאת המגילה מתכפרים אף העוונות החמורים ביותר, כמו גילוי עריות.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך