מתפקה חריפה: הרבי מויזניץ נגד התמכרות הנוער לטלפונים: "סם המוות"
(צילום: Sklo Studio/shutterstock) האדמו"ר מויז’ניץ מאת יהודי מאוד פשוט - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69069025

חדשות

מתפקה חריפה: הרבי מויזניץ נגד התמכרות הנוער לטלפונים: "סם המוות"

הרבי מויזניץ יצא למתקפה נגד התמכרות של ילדים ונערים להאזנה לטלפון: "נערים ונערות רכים התמכרו לטלפונים ולקווים שונים ומשונים והתוצאות מי ישורנה"

   
מתפקה חריפה: הרבי מויזניץ נגד התמכרות הנוער לטלפונים: "סם המוות"
(צילום: Sklo Studio/shutterstock) האדמו"ר מויז’ניץ מאת יהודי מאוד פשוט - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69069025
אא

דברים חריפים השמיע מרן האדמו"ר מויז'ניץ במהלך סעודה שלישית נגד ההתמכרות של הנוער לטלפונים, אפילו כאלה כמונים ככשרים, וכינה אותם "סם המוות".

את דבריו פתח האדמו"ר: "לצערנו, אנו נמצאים במצב קשה זה כשנה תמימה, שנה שבה כל העולם כולו וכלל ישראל בכללם מתמודד עם הוירוס הקשה אשר חללים רבים הפיל רח“ל, וכדרכם של יראים לדבר ה‘, יש לחשוב כל אחד חשבונו על מה עשה ה‘ ככה ומה יש לתקן".

בדבריו תיאר את התמכרות הנוער לטלפונים: "כאשר נסגרו מוסדות החינוך מחשש התדבקות בנגיף, לא היתה ברירה והעניקו לכלל התלמידים והתלמידות טלפונים ע“מ ללמוד מהם מרחוק. אך לצערנו, יצא מהם מכשול גדול, כאשר נערים ונערות רכים התמכרו לטלפונים ולקווים שונים ומשונים והתוצאות מי ישורנה, חורבנות עצומים בנפש אשר התהוו כתוצאה מההתחברות לכלים ולטכנולוגיה".

לדברי האדמו"ר, "הכלים האסורים הללו, הם בבחינת סם המוות ממש, מכניסים קרירות נוראה ומבהילה במחזיקיהם לכל דבר שבקדושה, והן־הם ממש בבחינת עמלק, כפשוטו, אשר קרך. ואשר לכן, חובה מוטלת על כל אחד להלחם בהם בכל תוקף ועוז. ואף לעורר איש את אחיו להתרחק מהם ומהמונם.

"והנה באחרונה שח לי איש אחד על ידיד אחד אשר לו, שמרעיף עליו טללי חיזוק תמידין כסדרן, והנה על ענין זה – של החזקת הכלים – אינו מעורר אותו, כי ירא פן הלה לא יקבל ממנו ונמצא יצא שכרו בהפסדו. ואמרתי לו אדרבה, אתה קרוב אליו ועליך לעוררו על כך, מפיך הוא יקבל. אך הלה טען שרעהו ממש ’מכור‘ לכלי זה. אמרתי לו – אדרבה, שבעתיים חובה עליך לעוררו ולחזקו, להציל את נפשו מרדת שחת ממש, שכן התמכרות זו היא סם המוות ממש.

"יש לזעוק בקו לרעש גדול כנגד אותם המנסים להחדיר בכח את אותם הכלים בקרב מנחה היראים, הם החנויות המוכרות כלים כאלה בתוככי היישובים החרדים, ועליהם יש ללחום בכל עוז כי משם תיפתח הרעה. על כל אחד לילך ולמחות שם, ואם יידרש אעשה כן אף אנכי יחד עם אדמו“רים ורבנים נוספים, לילך ולזעוק בקול רעש גדול ולהתחנן ליהודים לבל תדרוך כף רגלם במקומות ההם כי יוצאים משם לעברי פי פחת ממש.

"הדברים אמורים אף לענייננו, יש כאלה שסבורים שזה אינו מזיק להם, אבל אין זה נכון, הכלים יש להם ארס המחלחל אט אט כסם המוות ממש, וכך מתמכרים, לצערנו כך פועלת התמכרות, בתחילה אין שמים על לב וכמשגיחים בכך – כבר מאוחר מדי.

בדבריו קרא להביע מחאה נגד חנויות המוכרות סמארטפונים. "אשר לכן יש לדעת, כי במחאה זו כנגד אותם החנויות המוכרים את הכלים, יוצאים ידי חובת מחיית עמלק כפשוטו. ואין כאן שום מקום לנימוסין ולהתחמקויות, האם כשתראה את רעך טובע בים גם תוכל לומר ’לא נעים לי ממנו‘?! יש חיוב להציל נפשות, גם כאן ובעיקר בנידון דידן, בכלים משחיתים אלה".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך