מעלת היום הגדול - ז' באדר: וגם יום הפטירה של אסתר המלכה
מקום קבורתה של אסתר המלכה ומרדכי | (צילום: מאת Nick Taylor - originally posted to Flickr as Tomb of Esther and Mordechai, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4583391)

יהדות

מעלת היום הגדול - ז' באדר: וגם יום הפטירה של אסתר המלכה

כמו ביציאת מצרים - מי שנדבק בתורה הא יזכה לגאולה. עלינו לזכור: אנחנו צריכים להתנתק מהגויים ומדרכיהם. להיבדל מהם. רק אז נזכה לגאולה וזה סוד המנורה הטהורה | צפו ברב רביד נגר מספר על מעלת היום החשוב

   
מעלת היום הגדול - ז' באדר: וגם יום הפטירה של אסתר המלכה
מקום קבורתה של אסתר המלכה ומרדכי | (צילום: מאת Nick Taylor - originally posted to Flickr as Tomb of Esther and Mordechai, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4583391)
אא
מקום קבורתה של אסתר המלכה ומרדכי | (צילום: מאת Nick Taylor - originally posted to Flickr as Tomb of Esther and Mordechai, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4583391)

מה המעלה של ז' באדר? זהו יום מיוחד, שבו עושים תענית כמו פטירתו של אהרון הכהן בחודש אב. יש הבדל בין סילוק של צדיקים שמסרו את תורה שבעל פה לבין מי שמסר את תורה שבכתב. כמו כן, ביום זה נפטרה גם אסתר שחיברה את פרק כ"ב בתהילים, היא כתבה את הפרק "אלי אלי למה עזבתני". שם מוסבר על הרבי מבריסק שהיה מדבר עם בנות ישראל בבית הכנסת על מעלת הצניעות. האור החיים כותב שמשה רבנו לא יבוא לגאול עם של בטלנים כלומר כאלו שלא לומדים תורה. זה רמוז במה שנאמר: "גם מתמול גם משלשם גם מאז". גם זה ראשי תיבות של גואל משה, גואל מרדכי, גואל משיח. משה ראשי תיבות: מה שהיה הוא שיהיה. כלומר: כמו ביציאת מצרים - מי שנדבק בתורה הא יזכה לגאולה ולכן אנחנו צריכים להתנתק מהגויים ומדרכיהם. להיבדל מהם. ואז נזכה לגאולה וזה סוד המנורה הטהורה. צפו ברב רביד נגר מספר על מעלת היום החשוב, ז' באדר: לקרוא מזמור כ"ב בתהילים, לתת צדקה וללמוד תורה. ועל ידי כך נזכה לשפע אורות.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך