עדכון לגבי הפרה האדומה שנולדה לאחרונה
(צילום: EcoPrint/shutterstock)

אחרית הימים

עדכון לגבי הפרה האדומה שנולדה לאחרונה

לאחרונה נולדה פרה אדומה ועל פי דרישות הנבואה המקראית היא נמצאה טהורה, כך היא נשמרת בקפידה. למה זה כל כך משמח? פרה טהורה היא אחד הסימנים המבשרים על ימי הגאולה וביאת המשיח.

   
עדכון לגבי הפרה האדומה שנולדה לאחרונה
(צילום: EcoPrint/shutterstock)
אא

אחת הדרישות היותר חשובות שמצוינות בנבואה היא שהפרה צריכה להיות אדומה לגמרי, או בלשון המקראית 'תמימה'. הווי אומר שאף שערה לבנה אחת פוסלת אותה מלהיות טהורה ו'תמימה'. על אף שבשנים האחרונות פתח מכון המקדש ביוזמה של גידול עדרי פרות אדומות במיוחד למען מטרה זו - מדובר בפעם הראשונה מזה 2,000 שנה, שבה פרה אדומה עונה על הדרישות והופכת בכך למועמדת פוטנציאלית לבשר על בוא הגאולה.

"אנחנו מדברים על פרה אחת שתמלא ייעוד אלוקי", אמר הרב חיים ריצ'מן, דובר ומנהל המחלקה הבינלאומית במכון המקדש. "הפרויקט הזה הוא לא פחות מהשלב הראשון בהשבת הטהרה לעולם, שזה השלב הראשון לבניית בית המקדש. 2,000 שנה אנחנו מתאבלים על בית המקדש, אבל העתיד בידיים שלנו.

 פרה אדומה היא מחוקי התורה, שאין עליהם הסבר הגיוני, אלא מצוות ה' בלבד. הפרה האדומה שמשה, בזמן המשכן ובית המקדש, לטהרה של אנשים שנטמאו למת. את הפרה האדומה שחטו ושרפו, ואת אפרה הזו על טמאי המת. באופן מעניין, מי שטרח בהכנת האפר של הפרה האדומה - נטמא בעצמו, ולכן נאמר על הפרה האדומה שהיא "מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים".

מיום שנצטוו ישראל על פרה אדומה ועד היום, נעשה שימוש ב-9 פרות אדומות. כדברי הרמב"ם (הלכות פרה אדומה ג'): "תשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצווה זו עד שחרב הבית בשניה. ראשונה עשה משה רבנו, שנייה עשה עזרא, ושבע מעזרא עד חורבן הבית. והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה, אמן כן יהי רצון".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך