דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ה - ב’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ה - ב’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ה - ב’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים פ"ה - ב' אדר. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ה - ב’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ה - ב’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ה - ב’ אדר: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים פ"ה

דף פה עמוד א
-איסור שבירת עצם בקרבן פסח הוא גם בעצם שיש בו מוח.
-הגמרא מקשה על ריש לקיש (הסובר שאבר שאין עליו כזית בשר במקום זה ויש עליו כזית בשר במקום אחר אין בו משום איסור שבירת עצם) מהמשנה (להלן בעמוד ב), ומתרצת.
-למסקנת הגמרא: לא גזרו חכמים טומאה על פסול "יוצא" בקרבן פסח, אך יש ספק אם גזרו טומאה על פסול "יוצא" בשאר קדשים.

דף פה עמוד ב
-הגמרא מביאה את המקור לכך שהמוציא בשר פסח מחבורה לחבורה בבית אחד עובר בלא תעשה.
-המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה - אינו חייב מלקות על ההוצאה עד שיניח את הבשר אצל החבורה האחרת.
-לדעת רבי יהושע בן לוי: אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים (ושלא כדעת רב הסובר שאם אחד עומד בפתח מן האגף ולחוץ אינו מצטרף לעומדים בפנים).
-בשערי העזרה - רוחב הפתח עצמו נתקדש, בשערי ירושלים - רוחב הפתח עצמו לא נתקדש.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך