דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ג - ל' שבט: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ג - ל' שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ג - ל' שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים פ"ג - ל' שבט. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ג - ל' שבט: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ג - ל' שבט: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"ג - ל' שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים פ"ג

דף פג עמוד א
-לדעת רבה: גם רבי יוסי הגלילי סובר שקרבן הנפסל ב"פסול בעלים" נשרף מיד ולא צריך "עיבור צורה".
-לדעת רבי יצחק: עצמות קדשים ששימשו נותר מטמאים את הידיים, הואיל ונעשו בסיס לדבר האסור.
-לדעת רבי יעקב: אם לקרבן פסח היתה מתחילה שעת הכושר ואח"כ נפסל - יש בו איסור שבירת עצם, ואם לא היתה לו מתחילה שעת כושר - אין בו איסור שבירת עצם, ולדעת רבי שמעון: בכל מקרה אין בו איסור שבירת עצם.

דף פג עמוד ב
-לדעת רב: כל הגידין של הבהמה נחשבים לבשר ונימנים עליהם בקרבן פסח, חוץ מגידי הצואר. (והגמרא מקשה על כך מהמשנה בעמוד א, ומביאה שלושה תירוצים).
-הגמרא מביאה ארבע דעות מהו המקור לכך ששריפת קדשים לא דוחה יום טוב.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך