X
משנכנס אדר: עובדות וסגולות מרתקות על החודש הנוכחי
(צילום: Luis Molinero/shutterstock) | עובדות מרתקות על חודש אדר

פורים

משנכנס אדר: עובדות וסגולות מרתקות על החודש הנוכחי

סגולות, עובדות ואמרות גדולי ישראל בחודש זה: כל מה שרציתם לדעת על חודש אדר.

   
משנכנס אדר: עובדות וסגולות מרתקות על החודש הנוכחי
(צילום: Luis Molinero/shutterstock) | עובדות מרתקות על חודש אדר
אא

עובדות מרתקות על חודש אדר:

1. אדר הוא החודש השישי בלוח העברי בשנה המתחילה בחודש תשרי, והחודש האחרון בשנה המתחילה בחודש ניסן. חודש אדר הוא תמיד חסר, דהיינו מונה 29 ימים בלבד.

2. חודש אדר הוא החודש היחיד בלוח השנה שיכול לחול פעמיים, כך שבשנה מעוברת אנו זוכים לאדר א' ואדר ב'.

3. מזל חודש אדר הוא מזל דגים, מפני שבאדר הדגים מתרבים בנהרות ובאגמים והם פרים ורבים. גם מזלם של ישראל מתחיל לעלות, מפני שישראל נמשלו לדגים שהדגים חיים  במים והתורה משולה למים.

4. חודש אדר הוא חודש סגולי לקירוב לאבא שבשמים, לשמחה פנימית גם בתוך הקשיים, ולמזל טוב לישראל.

5. חודש אדר הוא חודש מיוחד וסגולי לקירוב ישראל לאביהם שבשמים. ב"שם משמואל" מובאים הדברים הנפלאים הבאים: "חודש ניסן הוא זמן מיוחד לדביקות ישראל באביהם שבשמים, ועל כן הוא זמן מיוחד לגאולה. בכל שנה, בחודש אדר שקודם ניסן, נותנים מן השמים התעוררות חדשה בלב ישראל, אפילו לאותם שהיו בכל השנה בבחינת שינה".
עוד מבאר בעל ה"שם משמואל" שכיוון שחודש ניסן הוא זמן חידוש עבודת ה', בחודש אדר מקבלים ישראל משמים הכנה לכך. כה דבריו: "ניסן הוא זמן חידוש עבודה שמתבקשת התאמצות הלב וחיות ורגש הנפש והתרוממות הנפש וחיזוק ידיים, על כן באדר שקודם לו נותנין מן השמים בלב ישראל אומץ וחיזוק הלב, ורגש קודש והתרוממות הנפש". ("שם משמואל", ויקהל תרע"ט).

6. בחודש אדר המשנה אומרת: "משנכנס אדר מרבין בשמחה", ורש"י מפרש: "בגלל הניסים הרבים אשר נעשו לישראל בחודש זה".

כלומר, בחודש אדר גילה הבורא את פניו אלינו, גם בתקופת הגלות החשוכה, ועל כן לדורות בחודש זה אפשר לחוות קרבת ה' מתוך שמחה, גם בתוך ים הצרות. חז"ל גילו לנו סוד זה כדי שננצל עד תום את הזדמנות הפז החד שנתית.

כיוון ש"משנכנס אדר מרבים בשמחה", ממליצים חז"ל ליהודי אשר יש לו משפט עם גוי לדחות את המשפט לחודש אדר, שאז סיכוי טוב יותר שהוא יצא זכאי בדין.

חודש אדר

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך