הבן איש חי: "רק החסדים הולכים עם האדם" - האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו לפרשת משפטים
(צילום: Frank Fell Media/shutterstock) | המשל של הבן איש חי מהרב פינטו

יהדות

הבן איש חי: "רק החסדים הולכים עם האדם" - האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו לפרשת משפטים

כתוב בפרשת השבוע, "אם כסף תלוה את העני אני עמך", אומרים המפרשים אם נתת לעני צדקה, הלוות לו כסף עשית טובה וחסד עם עצמך. אך האדם חושב שכאשר עשה מצות צדקה הוא צריך לומר ולפרסם את דבר המצווה שקיים אבל זו טעות חמורה, קיימת מצוות חסד - תשמר אותה לעצמך, כי אין הברכה שורה אלא על דבר הסמוי מן העין. יותר מכך שקיימת מצוות צדקה את החסד שעשית עם אותו עני לא עשית - אלא טובה לעצמך ולא לעני | האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו לפרשת משפטים

   
הבן איש חי: "רק החסדים הולכים עם האדם" - האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו לפרשת משפטים
(צילום: Frank Fell Media/shutterstock) | המשל של הבן איש חי מהרב פינטו
אא
(צילום: Frank Fell Media/shutterstock) | המשל של הבן איש חי מהרב פינטו

"הבן איש חי" אומר בפרשת השבוע ,היה אבא שהיה לו בן. האב רצה לדעת כמה חכם בנו, לכן שאל אותו שאלה. על גג הבניין היו עשר ציפורים עמד ציד וירה על ארבע ציפורים ותפס אותן. הוא שאל את בנו: כמה צפורים נשארו על הגג? 

ענה הבן לאב ארבע ציפורים נשארו על הגג, אבל האב שלל ואמר לא נכון, נשארו שש ציפורים על הגג. הבן השיב לו: לא אבא אתה טועה, שש ציפורים עפו וארבע נשארו על הגג. 

"הבן איש חי" אומר יסוד מוסר עצום, מה שנשאר לאדם זה הצדקה אותם ארבע ציפורים שנתפסו השאר עף ולא נשאר לאדם.
לאדם נשארים מעשיו הטובים החסדים והצדקות אך אדם חושב שכאשר עשה מעשה טוב חסד או צדקה כאשר סיים בעשיתם זה לא נשאר וזה טעות. 
מעולם לא ראינו בהלוויה שאחריה המכונית ובה הנפטר נוסעת משאית עם כל כספו ורכשו שאסף בחייו.אדם לא לוקח עמו כלום לעולם הבא רק תורה מצוות ומעשים טובים (חסדים, צדקה) כמו שנאמר "והלך אחריך צדקך".
כאשר אדם מאבד את המעשים הטובים ומתחיל ללכת בדרכים לא טובות אדם מאבד את הטוהר, את יראת שמים ואת הדבקות בקב"ה .
ברגע שאדם מאבד את הדבקות בקב"ה הוא מאבד את הכל, "ואתם דבקים בה' אלקיכם חיים כלכם היום", כאשר אדם דבק בה' רק אז - יש לו חיות אמתית.

הבן איש חי | (צילום:מאת לא ידוע - http://www.mytzadik.com/index.asp?lid=&page=tzadik&kid=52, נחלת הכלל, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62548899)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך