דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"א - כ"ח שבט: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"א - כ"ח שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"א - כ"ח שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים פ"א - כ"ח שבט. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"א - כ"ח שבט: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"א - כ"ח שבט: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים פ"א - כ"ח שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים פ"א

דף פא עמוד א
* זב שראה בשביעי שלו - לדעת רבי יוסי אינו מטמא למפרע אלא מדרבנן.
* הגמרא מציעה שתי אפשרויות באיזה אופן לדעת רבי יוסי (הסובר שראיית זיבה מטמאת מן התורה רק מכאן ולהבא) ניתן למצוא דין זבה גמורה הסופרת שבעה ומביאה קרבן.
* רב יוסף מסתפק אם הותרה טומאת התהום לכהן המקריב את קרבן התמיד.

דף פא עמוד ב
* לדעת רבא: כשם שבפסח הותרה טומאת התהום לכהן המקריב, כך גם הותרה טומאת התהום לכהן המקריב את קרבן התמיד.
* למסקנת הגמרא, מקור ההיתר של טומאת התהום: "הלכתא גמירי לה וקרא אסמכתא בעלמא".
* אפילו אם נודע לו (לנזיר ועושה פסח) לפני זריקה שנטמא בטומאת התהום - נחשב טהור ומותר לזרוק עבורו את הדם.
* נטמא קרבן הפסח (רובו או כולו) - שורפים אותו לפני המקדש דוקא, כדי לביישן על שלא נזהרו לשומרו מן הטומאה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך