הרב פינטו מדבר על הרב דוד אלקיים
אילוסטרציה (צילום: Halfpoint/shutterstock/באדיבות המצלם)

חדשות

האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו בדברי זכות על הרב דוד אלקיים

הרב פינטו הוציא הודעה בה הוא כותב שיש להרבות בדברי מוסר ולימוד תורה לזכותו של הרב דוד אלקיים.

   
הרב פינטו מדבר על הרב דוד אלקיים
אילוסטרציה (צילום: Halfpoint/shutterstock/באדיבות המצלם)
אא

נחתום בתפילה מעומק הלב על אהוב ליבנו, שיותר מעשרים וחמש שנים קרוב לליבנו קירבה עצומה. מזכה הרבים אהוב וחביב זך ונקי, רבי דוד אלקיים שבימים אלו נלחם עם המגיפה. הקב״ה יחזקהו ״חזקו ויאמץ לבבכם״ הקב״ה יוציאו מן המיצר ובזכות ספר דברים שכל שבוע מוסר נפש שעוד יהודי ועוד בת ישראל תלמד בשבת, יעמוד משה רבנו בשמים וילמד זכות עליו, ומהר נתבשר בבשורות טובות שקם ממיטת חוליו בריא אולם. 

אדם שהציבור צריכים לו, כמה משפחות קרבם לאבינו שבשמים בענוה עצומה ובפשטות גדולה. רפאל המלאך יעמוד וירפא אותו מחוליו.
הרב דוד אלקיים בבית החולים לאחר שחלה בקורונה

אך נחזק למען ידעו כל הקהל הקדוש, מנהג אבותינו בידנו שהקפידו מי שראה הקשת שלא יגיד לחברו ומיד יהרהר בתשובה. שאין אנו יודעים בסוד הקשת על פי הסברא של רבי יונתן מאייבשיץ והנצי״ב מוולאז׳ין שיש שתי סוגי קשת, אחד טוב ואחד קשה. ולכן אם ראית אל תספר לחברך ומיד תהרהר בתשובה. ולא יתבונן הרבה בקשת, אלא יסתכל מעט ויברך ברכה עם שם ומלכות ויכוון בדעתו שאם יראה עוד במשך השלושים יום קשת, תחול הברכה גם על כל השלושים יום. 

ובקושיה שפתחנו על רבי יהושוע בן לוי, שאמר לרשב״י שכן היתה הקשת ובאמת לא היתה. והקשנו איך אמר דבר שלא אמת, אלא אפשר לפרש על פי דברי רבי יונתן מאייבשיץ, שישנם שתי סוגי קשת אחת לטוב ואחת לא. ורבי יהושוע אמר כן, כי הסוג הטוב ודאי היה. 

וזה עומק דברי הפסוק ״ללמד בני יהודה קשת״. איזה קשת ללמד אותם, את הצורה של הקשת הטובה, שהיא לסימן טוב. ולכן בחג לג׳ בעומר, היו צדיקים וקדושים שלוקחים קשת. כי הקשת מלמדת שיש שתי סוגים, ורשב״י האיר לעולם את הקשת הטובה, שהיא האור. 

כדברי הזוהר, לפני ביאת המשיח יהיה בעולם אור של קשת גדולה, וזו הקשת הטובה. הקב״ה יזכה אותנו להשיג השגות גדולות בשבוע הבא עלינו לטובה, שנזכה לברכה ושפע והצלחה. 

ובזכות התורה הקדושה הזאת הקב״ה ישפיע על אדם בעל מעלות רמות ענוה, צניעות, יושר, מידות נעלות. אהוב למעלה וחביב למטה, מוסר נפש על הקהילה הקדושה, עמד לימין הקהילה בימים הקשים רבי אברהם צרפתי שיח׳ הוא ואשתו הצדיקה ובני משפחתו. וכל חיינו יהיה חקוק לזכרון עולם, שהצדקה הראשונה שקיבלנו לתת לעניים לשבת לפני יותר משלושים שנים, היה מאביו של רבי אברהם צרפתי, רבי שמעון הצדיק. הקב״ה יחזק כל המשפחה המיוחדת וישפיע עליהם אור ממרום והכל הולך אחרי החיתום. 

נחתום בתפילה מעומק הלב על אהוב ליבנו, שיותר מעשרים וחמש שנים קרוב לליבנו קירבה עצומה. מזכה הרבים אהוב וחביב זך ונקי, רבי דוד אלקיים שבימים אלו נלחם עם המגיפה. הקב״ה יחזקהו ״חזקו ויאמץ לבבכם״ הקב״ה יוציאו מן המיצר ובזכות ספר דברים שכל שבוע מוסר נפש שעוד יהודי ועוד בת ישראל תלמד בשבת, יעמוד משה רבנו בשמים וילמד זכות עליו, ומהר נתבשר בבשורות טובות שקם ממיטת חוליו בריא אולם. 

אדם שהציבור צריכים לו, כמה משפחות קרבם לאבינו שבשמים בענוה עצומה ובפשטות גדולה. רפאל המלאך יעמוד וירפא אותו מחוליו. 

והנה מצאנו כשמרים אחות משה ואהרון חלתה, עמד משה והתפלל להקב״ה ואמר, ״אנא אל נא רפא נא לה״. והנה הברכה הזאת והתפילה הזאת צריכה ביאור. ונחזק יסוד זה לרפואתו של רבי דוד הצדיק. ישנם שתי סוגי תפילה שאדם מתפלל ומבקש מהקב״ה, ונבאר השתי סוגי תפילה על ידי משל. 

הנה יש אדם שאוסף כסף למצווה חשובה, יש שתי דרכים לאסוף את הכסף, או לדפוק בבית של אדם ולבקש צדקה או לשבת עם האדם ולהסביר לו כמה הדבר חשוב וטוב, עד שרותמים את האדם לעזור ולהירתם למעשה החשוב והגדול שעושים. 

כך בברכה ובתפילה. יש תפילה שרק מבקשים ישועה, כעני העומד בדלת ומבקש צדקה וכך עומד האדם ומבקש ישועה. ויש סוג שני של תפילה שהאדם עומד ומסביר למה הקב״ה צריך להושיע את האדם, ואז הישועה היא מההסבר שהסברת להקב״ה. כמו אדם שעומד ומסביר למה חשוב וטוב ונכון לתת את הצדקה. 

וזה מה שעשה משה רבנו, כאשר אהרון אמר לו על מרים אחותם, עמד משה לא כאדם שדופק בדלת ומבקש צדקה בלי להסביר ולא כאדם שעומד ומבקש ישועה מהקב״ה. אלא עמד משה והסביר להקב״ה, למה צריך לרפאות את מרים. 

״אנא״, משה רבנו מסביר להקב״ה, שגם הקב״ה יהיה איתו בדעה שצריך להושיע את מרים אחותו. וזו היא תפילה חזקה שעל האדם לדעת, יש זמנים שצריך לעמוד כ״תפילה לעני כי יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו״. זה כסוג הראשון של התפילה, לעמוד ולבקש תפילה, צדקה כעני העומד בדלת. 

ויש סוג שני של תפילה, כ״תפילה לדוד״ או ״תפילה לחבקוק״ ששם עמדו והסבירו להקב״ה, למה הקב״ה צריך לסלוח ולהודיע על דוד, כי מלך המשיח ממנו, ובנין בית המקדש ממנו יצא. גם חבקוק הנביא כי זה באונס, ועומד ומסביר להקב״ה, למה ועל מה להודיע אותו, כאדם שעומד ומסביר למה צריכים לעזור לו. 

כך תפילת משה רבנו, ״אנא אל נא, רפא נא לה״. כך עומדים ומתפללים להקב״ה בדמעות, ״אנא אל נא, רפא נא לו״ הקב״ה את רבי דוד, צריכים בני ביתו וכלל עם ישראל שעושה ימים ולילות לקדש את שמך בעולמך. וכאדם שמסביר למה צריך ישועה, כך כולנו עומדים ומסבירים למה צריך ישועה, כולם מייחלים להשם. 

״ברכת השם היא תעשיר ולא תוסף עצב עימה״ 
יאשיהו יוסף.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך