המקובל הרב יצחק בצרי בסגולה לעשירות
(צילום: באדיבות המצלם)

סגולות

המקובל הרב יצחק בצרי בסגולה לעשירות

הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א המקיימים מצוות כיבוד הורים  זוכים לשפע כלכלי ועושר וכבוד אריכות ימים ושנים טובים

   
המקובל הרב יצחק בצרי בסגולה לעשירות
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

הגמרא(קידושין לא ב) מספרת כיצד היה מכבד רבי טרפון את אמו המבוגרת. בכל פעם שאמו היתה צריכה לעלות למיטה או לרדת ממנה (המטה שלהם הייתה גבוהה והיה קשה לה לרדת ממנה), היה רבי טרפון מתכופף על הרצפה והייתה דורכת עליו כמדרגה ויורדת.

על אף שהיה עשיר גדול והיה יכול לבקש מהמשרתות בבית שיעשו העדיף הוא לעשות כדי להרוויח מצוות כיבוד אב ואם.
ומסופר בגמרא שפעם אמו יצאה לשוק ונקרעה לה רצועת הנעל, הניח רבי טרפון כפות ידיו תחת רגליה כדי שתדרוך על ידו כל הדרך עד שהגיעו לבית ולא תסבול כאב מהעפר והאבנים בדרכה.

 

רבי טרפון זיע''א זכה לעשירות מופלגת כמובא בגמרא ( נדריםסב א).

הגאון המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א הביא בספרו אוצר הסגולות הנזהר ומשתדל במצוות כבוד אב ואם מושך על עצמו פרנסה ועשירות בשפע ורווח גדול.

וכמובא בתנא דבי אליהו (רבה פרק כו) כל המבקש ימים ושנים ועושר וכבוד יעשה את רצון אביו שבשמים ואת רצון אביו ואימו.
ודברים נפלאים כתה הגאון רבי חיים פלאג'י זיע''א 'ומזקנים אתבונן ואבותינו סיפרו לנו וגם ראינו בעיניינו הרבה בני אדם אשר הכרנו הבחנו שהיו מכבדים לאב ואם שלהם כראוי, וזכו לכבוד גדול ועושר ובנים ואריכות ימים ושנים! 

וכל מי של היה נוהג כשורה לכבד אביו ואמו כראוי. הפך עליו בלהות וצרות רבות סבבוהו ולא יצאו מן העולם עד שירדו מנכסיהם בעניות גדולה ולא היה להם הצלחה בכל מעשה ידיהם.

בתמונה קבר התנא הקדוש רבי טרפון זיע''א המסוגל לפרנסה ועשירות. 

אפשר להזכיר שמות לברכה בתגובות

לבקשת הרב נא לשתף בכל המדיה לזיכוי הרבים!

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך