הצוואה האחרונה של זקן ראשי הישיבות, הגר"י שיינר זצוק"ל: "להיזהר מלהשתתף במקומות התאספות של צפיפות"
(צילום: Deliris/shutterstock/מאת בחור ישיבה א - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26390193)

חדשות

הצוואה האחרונה של זקן ראשי הישיבות, הגר"י שיינר זצוק"ל: "להיזהר מלהשתתף במקומות התאספות של צפיפות"

נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון ה׳ - בשעות האחרונות נלקח לבית עולמו זקן ראשי הישיבות בארה"ק, ראש ישיבת קמניץ הגאון רבי יצחק שיינר זצוק"ל. בצוואה האחרונה קרא לשמור על ההנחיות.

   
הצוואה האחרונה של זקן ראשי הישיבות, הגר"י שיינר זצוק"ל: "להיזהר מלהשתתף במקומות התאספות של צפיפות"
(צילום: Deliris/shutterstock/מאת בחור ישיבה א - נוצר על ידי מעלה היצירה, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26390193)
אא

במכתבו הציבורי האחרון, אשר נחשב לנדיר ונכתב רק בחודש שעבר, עם תחילתו של הגל השלישי בתחלואה ולרגל מבצע החיסונים הנרחב כתב:

"הנה זה קרוב לשנה שהקב״ה שלח בעולם מגיפה קשה שמתפשטת עם נזקים גדולים, ורבים מאחינו בית ישראל ניזוקו מזה ולא עלינו רבים נלב"ע ובהם גדולי תורה ויראה וזה עתה שוב מתפשטת בארצנו הקדושה עם הרבה נדבקים.  

ולכן על כל אחד מאיתנו מוטלת חובה לעשות רצון השם בעת הזאת, ולקיים כל מה שחייבים להיזהר מצד חובת ההשתדלות הנצרכת, על פי דעת המומחים שלא להנזק חס וחלילה וכן שלא להדביק אחרים".

זקן ראשי הישיבות אף התריע במכתבו מפני אירועים משפחתיים, שמחות ולהבדיל אף הלוויות הנערכות שלא על פי ההנחיות "וצריך להיזהר מלהשתתף במקומות התאספות של צפיפות וכדומה, אשר מצוי לפעמים בשמחות וכדומה, שעל ידי זה חס ושלום יתכן לבוא להינזק או להזיק חס ושלום וגם יכול להיגרם מזה הרבה ביטול תורה".

בנוגע למבצע החיסונים, הגר"י שיינר זצ"ל שטרם הספיק להתחסן במנה השנייה בטרם הובהל לבית החולים, קרא להישמע להוראות הרופאים: "מי שעל פי דעת הרופאים חשוב לו לקבל החיסון, שבס"ד מועיל למניעת הידבקות, יש עליו חיוב מצד חובת ההשתדלות לא להימנע מזה".

ראש הישיבה חותם את מכתבו בתפילה: "ועל ידי שנעשה רצון הקב"ה בעת הזאת, ונעמוד בניסיונות הזמן, שהקדוש-ברוך-הוא במהרה יסיר מעלינו את הנגף המשחית, ונשוב לעובדו ולשקוד בתורתו בהרחבת הדעת ומנוחת הנפש, בלא שום טרדה ועוגמת נפש ונזכה לביאת גואל במהרה".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך