דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ו - י"ג שבט: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ו - י"ג שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ו - י"ג שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

מרתק: הסוגיות היום: "הלל עלה מבבל ושימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון", "הנח להן לישראל אם אין נביאים הן בני נביאים הן". ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ס"ו - י"ג שבט. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ו - י"ג שבט: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ו - י"ג שבט: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ו - י"ג שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים ס"ו

דף סו עמוד א
-הלל עלה מבבל ושימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון.
-הנח להן לישראל אם אין נביאים הן בני נביאים הן.
- להלל היה מקור מגזירה שוה לכך שהקרבת קרבן פסח דוחה את השבת, אך עבור בני בתירא שלא למדו את הגזירה שוה מרבותיהם הביא הלל גם לימוד בקל וחומר, אך הם דחו את הקל וחומר שהוא הביא.
-אין אדם דן גזירה שוה מעצמו, בניגוד לקל וחומר.

דף סו עמוד ב
-אמרו עליו על הלל: מימיו לא מעל אדם בעולתו אלא מביאה חולין לעזרה ומקדישה וסומך ידו עליה ושוחטה.
-חובות שקבוע להן זמן - מותר להקדיש בשבת וביום טוב.
-כל המתיהר / כל אדם שכועס - אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו.
-כל שכועס אפילו פוסקין עליו גדולה מן השמים מורידין אותו.
-הגמרא מבררת את המקור לכך שתמיד ופסח דוחים טומאה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך