X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
סגולה לרפואת העיניים ולכל הישועות
(צילום: באדיבות המצלם)

גדולי ישראל

סגולה לרפואת העיניים ולכל הישועות

היום ההילולה של הגה"ק רבי חיים כפוסי זי"ע בעל באור החיים. המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א אמר בשיעור הבוקר כי היום כל אחד ידליק נר לכבוד הצדיק ותגידו תהלים ותראו יש טעות למעלה מדרך הטבע.

   
סגולה לרפואת העיניים ולכל הישועות
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

סיפור חייו

נולד לאביו בשנת ש' באלג'יר, לימים עבר עם משפחתו למצרים. הוא למד בישיבתו של הגה"ק רבי יצחק בירב בנו של הגה"ק יעקב בירב, וישנה מסורת שהאר"י הקדוש היה רבו בתורת הנסתר. הוא נדד בחייו בין קהיר, אלכסנדריה ודמיאט, ומשערים כי עמד בראש ישיבה במצרים.

חכם חיים כפוסי סבל מעיוורון, ופעם שמע שרננו אחריו כי לקח שוחד בשבתו כדיין, ונתקיים בו, רחמנא ליצלן, מקרא שכתוב: 'כי השוחד יעוור עיני חכמים'. בשומעו זאת הכריז, שאם אכן לקח שוחד - יישאר בעיוורונו, ואם לאו - יפקחו עיניו, ואכן נפקחו עיניו. מאז היה חותם בשמו: ה' נסי חיים כפוסי, והציבור קראהו בעל הנס.

תשובותיו של חכם חיים כפוסי היו גנוזים בכתב יד מאות שנים ולא נדפסו. מרן החיד"א, שראה את קובץ כתב היד, צטט מתשובותיו. חכם יעקב משה טולידאנו פרסם שלוש מתשובותיו, ורק בשנת תשע"א זכה, ויצא לאור קובץ כתב ידו, ובו 60 מתשובותיו, ועוד כמה סימנים מחידושיו על התלמוד.  

בתשובותיו מידע רב ערך על יהדות מצרים ועל קהילות יהודיות רבות ברחבי העולם בתקופתו. הוא עמד בקשר עם חכמי תקופתו, ונודע כבר פלוגתא של חכם הגה"ק יעקב קאשטרו רבה של מצרים, והתדיין עם הגה"ק רבי בצלאל אשכנזי, בעל השיטה המקובצת, בזמן שהייתו במצרים. רבינו חיים כפוסי נפטר ביום י"ב בשבט שצ"א, וקברו נשמר עד היום במצרים, והוא מהווה אתר עליה לרגל. בית הכנסת הנושא את שמו, קיים גם הוא בקהיר עד ימינו. משעלו יהודי קהיר לארץ ישראל, הוקם בית הכנסת שלו גם בארץ ישראל בעיר חולון. 

חיבור נוסף של חכם חיים כפוסי, שהתפרסם לאחר מותו הוא 'באור החיים' - דרושים וביאורים על התורה. חיבורים נוספים שלו 'ספרי חיים' - קובץ דרשות, ופירושים למדרשי הלכה, עומדים עדיין בכתב יד.

נתרפא מעיוורונו בדרך נס

מעשה בצדיק רבי חיים כפוסי זצוק"ל, הנקרא "בעל הנס על שם הנס שנעשה לו, אשר רוב ימיו שימש בדיינות וישב על כסא הדיינות, והנה לימים כאשר התחיל להזקין לאחר זמן נסתמו עיניו, והיה העם מרנין אחריו שבודאי לקח שוחד והתקיים בו הפסוק "כי השוחד יעוור עיני חכמים" ולכן נסתמא.

לאחר שראה הרב, שהשם הרע שיצא עליו מתרבה מיום ליום בין הקהל ונגרם חילול השם, החליט להראות לפני הקהל שזה שקר וכזב, מה עשה? באחת השבתות כאשר כל הקהל התאסף בבית הכנסת להתפלל תפילת שחרית של שבת קודש ולשמוע קריאת התורה, עלה חכם חיים לתיבה, והודיע לקהל כך:

מאחר ששמעתי שמרנינים אחרי שלקחתי שוחד, לכן אני מתנה לפני כל הקהל, אם זה אמת שלקחתי שוחד אז עונשי הוא שאשאר סומא כל החיים, אך אם לא לקחתי שוחד, יתפקחו עיני במקום וייראו עיני כבתחילה.

מיד כשסיים לומר את דבריו נעשה נס לעיני כל הקהל ונתרפא הרב והתחיל לראות ולזהות כל אדם ואדם בשמו ובמקומו, משראו כך הקהל התביישו מאוד וביקשו ממנו מחילה גמורה.

ומעיד על מעשה זה מרן החיד"א, שראה במו עיניו את החתימה שהיה חותם הרב כשהיה סגי-נהור אשר חתימתו היתה מאוד מקושקשת וחלשה, לעומת הנס שנפקחו עיניו שהיה חותם ברור, וידוע שכל הנשבע על קברו לשקר נענש, וגם הגויים מאמינים בזה.
(שם הגדולים להחיד"א מערכת הגדולים אות מ').

קראתם נהנתם? אנא תשתפו לזיכוי הרבים

זכות הצדיק תגן בעד כל המשתפים המפיצים

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך