דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ה - י"ב שבט: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ה

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ה - י"ב שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

כת עצלנית, בסם, בורסי, בנים ובנות: סוגיה. ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ס"ה - י"ב שבט. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ה - י"ב שבט: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ה
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ה

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים ס"ה

דף סה עמוד א
-הכת השלישית שנכנסה לעזרה להקריב קרבן פסח נקראת כת עצלנית.
* אי אפשר לעולם בלא בסם ובלא בורסי - אשרי מי שאומנתו בסם אוי לו מי שאומנתו בורסי, ואי אפשר לעולם בלא זכרים ובלא נקבות - אשרי מי שבניו זכרים אוי לו מי שבניו נקבות.

-לדעת רב חסדא: הכהנים היו מדיחים את העזרה בשבת, בניגוד לדעת רבי אליעזר הסובר שיש בכך איסור מהתורה, ולדעת רב אשי: דבר זה הוא אף בניגוד לדעת חכמים החולקים על רבי אליעזר אך סוברים כרבי נתן ששבות שאינה צריכה לא התירו במקדש.
-לדעת רבי יהודה: האוכל מדם התמצית חייב כרת כמו דם גמור, אך לעניין זריקת דם קדשים מודה רבי יהודה שאינו מכפר בדם התמצית.

דף סה עמוד ב
-לדעת רבי יהודה: אין דם מבטל דם, ולכן הדם הכשר לא מתבטל בדם הפסול, ובזריקת מעט ממנו יוצא ידי חובת זריקה.
-לדעת חכמים: פוקקים את נקב יציאת הדם מהעזרה בערבי פסחים, משום ששבח הוא לבני אהרן שילכו עד ארכובותיהם בדם.

-דם, דיו, חלב, דבש - אם הם יבשים הם חוצצים (בטבילה במקוה), אך אם הם לחים הם לא חוצצים.
-בהולכת עצים למערכה היו הכהנים הולכים בתוך הדם והגביהו בגדיהם כדי שלא יתלכלכו מהדם.
-המשנה הראשונה בפרק ששי, המתחיל בעמוד זה, מפרטת מה הם הדברים בקרבן הפסח שדוחים את השבת.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך