עת צרה היא ליעקב: גדולי ישראל במקבץ הוראות במכתב מיוחד
(צילום: David Cohen 156/shutterstock/מאת ישיבת מרכז הרב, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50554258)

יהדות

עת צרה היא ליעקב: גדולי ישראל במקבץ הוראות במכתב מיוחד

בעקבות התפשטותו של נגיף הקורונה: גדולי ישראל במקבץ הוראות לעשות תשובה, להרבות בתפילה ולהוסיף בסוף תפילת שחרית 3 פרקי תהילים. הפרטים המלאים -

   
עת צרה היא ליעקב: גדולי ישראל במקבץ הוראות במכתב מיוחד
(צילום: David Cohen 156/shutterstock/מאת ישיבת מרכז הרב, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50554258)
אא

מכתב מיוחד שהתפרסם בסוף השבוע האחרון קורא לעם ישראל להתחזק בלימוד התורה ובתפילה לפני היושב במרומים שיחוס על עמו ישראל. על המכתב חתומים מרן ראש הישיבה ונשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן, הגאון הגדול רבי שמעון בעדני, הראשל"צ הגאון הגדול רבי יצחק יוסף, הגאון הגדול רבי משה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון הגדול רבי משה מאיה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז ראש ישיבת אור החיים והגאון הגדול רבי דוד יוסף ראש ביהמ"ד יחווה דעת.

"לאור המצב הקשה שאנו נמצאים בו, הן מבחינה רוחנית, אשר לדאבונינו נענשנו בחוסר התפילות בבתי כנסת, ובחוסר לימוד התורה בהיכלי הישיבות כתיקנן, אשר הם חיינו ונתמעט הבל פה של תינוקות של בית רבן שעליהם העולם עומד, והן מבחינה הגשמית אשר בעוונותינו מתפשט החולי, ומהם כמה שנפטרים רח"ל, והן בחוסר פרנסה, ומי יודע מה יהיה הלאה ח"ו", כותבים גדולי ישראל בכאב בפתח מכתבם.
(צילום: שימוש לפי סעיף 27א’ לחוק זכויות יוצרים, מתוך תיעוד שעלה ברשתות החברתיות)

"והדרך היחידה להינצל מהצרה, לראות מה דעת תורה בזה, ומה רבותינו מלמדים אותנו. והנה התרופה האמיתית מבוארת בדברי הרמב"ם (הלכות תעניות) וז"ל: 'מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה שתבוא על הציבור, שנאמר 'על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות', כלומר כל דבר שייצר לכם בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהם זעקו עליהם והריעו'. וממשיך הרמב"ם: 'ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן'. וקובע הרמב"ם שם: 'וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם'.

"ועל כן על כל אחד מאתנו לעשות תשובה, בפרט על המכשירים הטמאים, שמשחיתים את נפש האדם לתאוות העולם הזה וירידה ביראת שמים, וגורמים לעבור על לאו של 'ולא תתורו' שהוא חמור, כמו לאוין של אכילת נבילות וטריפות רח"ל. וכבר הבטיח הרמב"ם שעל ידי התפילה והתשובה תתבטל הצרה מעלינו".

"על כן אנו קובעים בזאת, לומר אחר התפילה ג' מזמורי תהילים אלו: א. יענך ה' ביום צרה (מזמור כ'), ב. "אשא עיני אל ההרים" (מזמור קכ"א), ג. "ממעמקים קראתיך ה' (מזמור ק"ל). ואם אפשר יוסיפו גם מזמור קמ"ב "משכיל לדוד".

"ויהי רצון שהקב"ה יקבל תפילתנו ברצון. ויסיר המגיפה והמשחית מעל עמו ישראל בכל מקום שהם", מסיימים גדולי ישראל את מכתבם.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך