הבעל שם טוב - הפירוש על ט"ו בשבט
(צילום:Igor Normann/shutterstock/Liron-Afuta)

יהדות

הבעל שם טוב - הפירוש על ט"ו בשבט

הבעל שם טוב הקדוש הראה כיצד הבריאה מלאה באלוקות ותוכן רוחני. בכל דבר גשמי שחי צומח ודומם, יש חיות אלוקית שמחיה אותו בכל רגע מחדש, כמו שכתוב: "המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית". הנה כמה אמרות מרתקות שלו על האילן - שמסמל את ט"ו בשבט.

   
הבעל שם טוב - הפירוש על ט"ו בשבט
(צילום:Igor Normann/shutterstock/Liron-Afuta)
אא

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות:

ט"ו בשבט יום נהדר לרענון וחיזוק לנפש ולנשמה, התחדשות הטבע נותנת אור ואופטימיות שמחדשים את חיות האדם.

האילן מורכב משלושה חלקים:
השורש, גוף האילן שכולל את: הגזע הענפים והעלים, והפירות.

שורש האילן: נעלם מעיני האדם, אבל, ברור לכל שהוא עיקר החיות והקיום של האילן, וכל חיי האילן תלויים בשורשים, הוא המציאות האמיתית, שתכריע מה יהיה מבנה האילן, עוצמו וחוזקו.

אילן בעל שורשים חזקים ואיתנים: יחיה שנים ארוכות, וכל פגעי ונזקי הטבע לא יפגעו בו במאומה, הוא לא יעקר משום רוח נושבת, ולכן, אין לו פחד משום דבר- לא רוח, לא גשם עז, ולא שלג, שום דבר לא יזיז אותו ממקומו.

גזע האילן וענפיו: ככל שהאילן חי יותר שנים, כך שורשי גזעו מעמיקים בעובי האדמה, והם שמוסיפים כח בענפיו ובעליו.

פירות האילן: הם שקובעים את שלמות האילן, כי הם נושאים בקירבם את היסודות לדורות הבאים, בעזרת הגרעינים המצויים בתוכם.

הגרעינים הם שמצמיחים את האילנות הנוספות, וכך צומחים, דורי דורות של אילנות.

"כי האדם הוא עץ השדה":

התבוננות באילן מראה לאדם, שחייו מורכבים משלושת יסודות האילן:

השורש: האמונה נוטעת את האדם בעולמו של ה' יתברך, היא שיוצרת את היניקה הרוחנית של חיי האדם, והופכת את חייו ליציבים ושורשיים כמו האילן.

האמונה צריכה חיזוק תמידי: וככל שהאדם מחזק את שורשי האמונה, הוא מקבל כוחות חזקים להתמודד מול איתני העולם, מול כל רוח סערה שתנשב אליו, וכשהוא יציב וחזק - שום רוח זרה לא תעקור אותו, או תזיז אותו ממקומו.

גוף האילן: לימוד תורה, קיום המצוות ומעשיו הטובים של האדם, הם הבניין הרוחני שמחזקים את אמונת האדם , שמתעצמת מיום ליום יותר ויותר, כי קיום מצוות הוא המחבר בין האדם לאביו שבשמים.

שלמות האדם: הפירות שהאדם מוציא מעידים על שלמותו, ככל ששורשיו, גזעו וענפיו יהיו יותר איכותיים, כך פרותיו יהיו יותר יפי רואי וטובים למאכל, ויוכל לזכות שגרעיני פירותיו ימשיכו את מורשתו, וזה האדם נקרא:

עץ פרי עושה פרי, ולזה - כל אדם יכול לזכות.

כל אדם נמצא במקום שנמצא – בשליחות, כמו העלה הקטן שאמר עליו המגיד ממעזריטש, שנפל לאדמה כדי לתת מחסה לתועלת

כך כל אדם יכול לחזק לחברו את שורשי האמונה, ע"י דוגמא אישית או הדרכה, וכך גורם לחיזוק הגזע והענפים – תורה מצוות ומעשים טובים, כי פעולות האדם עושות פירות, ופרי פירות לדורי דורות.

"אילן אילן, במה אברכך? פירותיך מתוקים צילך נאה, אמת המים עוברת תחתך, אלא, יהי רצון שכל הנטיעות שיצאו ממך יהיו כמותך", אמן!

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך