X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
בתוך 30 יום: טרגדיה נוספת ליהודה משי זהב
(צילום: באדיבות המצלם)

חדשות

בתוך 30 יום: טרגדיה נוספת ליהודה משי זהב

לאחר פטירתם של אחיו ואמו בתוך 30 יום גם אביו של יהודה משי זהב נפטר, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

   
בתוך 30 יום: טרגדיה נוספת ליהודה משי זהב
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

עלה המוות בחלוננו

שבר על שבר על שבר הושברנו
מכה אחר מכה
אחי הצעיר משה ז"ל
אמי מורתי ז"ל
ועכשיו אבי מורי ז"ל
כל זה בתוך שלושים יום

גדול כים שברנו, מי ירפא לנו?

רבונו של עולם
אני יודע שאתה מעמיד אותנו בנסיון, נסיון קשה וכואב. אוי, כמה כואבבבב.

אבל אני מבטיח לך שאפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם
נמצא ה' יתברך.

כי אני יודע שכשאבא נותן מכות זה רק מאהבה.

אמשיך לאהוב אותך בכל לבבי, בכל נפשי ובכל מאודי.
ללכת בדרך התורה והמצוות, להגביר פעלים במעשי החסד והרחמים, כפי שחינכו אותי הורי היקרים ז"ל. הנאהבים והנעימים שבחייהם ובמותם לא נפרדו.

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד יהודה משי זהב

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך