דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ד: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ד: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ד - י"א שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

אגריפס המלך רצה פעם אחת לדעת את מספר בני ישראל. איך הוא עשה את זה? למה הכהנים עמדו בשורות נפרדות של כסף וזהב? ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ס"ד - י"א שבט. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ד: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ד: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ד: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים ס"ד

דף סד עמוד א
-למסקנת הגמרא: יש מחלוקת תנאים לגבי כהן המקטיר את החלב של קרבן הפסח, ויש לו חמץ בשעת ההקטרה - אם עובר על הלאו של "לא תשחט על חמץ דם זבחי".
-הגמרא מבררת את טעמו של רבי שמעון, הסובר לגבי איסור "שוחט על החמץ", שבארבעה עשר בניסן לא חייב על שאר קרבנות, ובשאר הזמנים כן חייב.
-המשנה מתארת את סדר הקרבת קרבן פסח בחול ובשבת.

דף סד עמוד ב
-אין הפסח נשחט אלא בג' כתות של שלשים שלשים בני אדם.
- אביי ורבא נחלקו בגרסת המשנה, אם לאחר שנכנסה כת ראשונה ונתמלאה העזרה "נעלו" את דלתות העזרה או "ננעלו" דלתות העזרה, ונחלקו אם סומכים על הנס.
-אגריפס המלך רצה פעם אחת לדעת את מספר בני ישראל וביצע את הבדיקה באמצעות ספירת קורבנת הפסח.
-הכהנים עמדו בשורות נפרדות של כסף וזהב, כי כך הדבר יפה יותר מאשר שיהיה ערבוב בתוך כל שורה.
-שחיטה בזר כשירה.
-אין מעבירים על המצוות (ולכן תחילה מקבל הכהן את המזרק המלא ואח"כ מחזיר את הריקן שבידו השניה).
-רבי יוסי הגלילי הוא התנא של משנתנו הסובר שדם הפסח ניתן בזריקה מרחוק ולא בשפיכה.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך