דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ג: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ג: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ג - י’ שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ס"ג - י' שבט. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ג: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ג: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ג: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים ס"ג

דף סג עמוד א

-הגמרא מבררת את טעמם של אחרים, הסוברים שאם הקדים מחשבת ערלים למולים הקרבן פסול, ואת דעת חכמים הסוברים שהקרבן כשר.
-רבי מאיר סובר ש"בעינן פיו ולבו שוים".
-בנוגע לאיסור "שוחט על החמץ" - לעולם אינו חייב עד שיהא החמץ או לשוחט או לזורק או לאחד מבני החבורה.

דף סג עמוד ב
-בנוגע לאיסור "שוחט על החמץ" - לדעת ריש לקיש: חייב רק אם החמץ עמו בעזרה, ולדעת רבי יוחנן: חייב אע"פ שאין החמץ עמו בעזרה. (והגמרא מבארת שנחלקו בנוגע לפסוק "לא תשחט על חמץ דם זבחי", אם "על" זה בסמוך דוקא או לא).
-לדעת רב פפא (והגמרא מביאה ברייתא כמותו): כהן המקטיר את החלב של קרבן הפסח, ויש לו חמץ בשעת ההקטרה - עובר על הלאו של "לא תשחט על חמץ דם זבחי".
-המולק את העוף (או שוחט קרבן אחר) בארבעה עשר בניסן ויש לו חמץ - אינו עובר על הלאו של "לא תשחט על חמץ דם זבחי".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך