דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ב: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ב: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ב - ט’ שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ס"ב - ט' שבט. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ב: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ב: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"ב: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים ס"ב

דף סב עמוד א
-לדעת רב אשי: אם שחט את קרבן הפסח לשם מולין המנויים עליו, אך חשב בשחיטה על מנת שיתכפרו בזריקתו רק הערלים המנויים עליו - פסול לדברי הכל, ואם חשב בשחיטה על מנת שיתכפרו בזריקתו ערלים שאינם מנויים עליו - לדעת רב חסדא פסול, ולדעת רבה כשר.
-האופה מיום טוב לחול - לדעת רב חסדא: לוקה, ולדעת רבה: לא לוקה.
-אם נטמא אחד מאיברי הזבח - שורפים אבר זה ואת שאר הקרבן ניתן לאכול.
-בקרבן פסח - אם נטמא הבשר ורק החלב קיים, אינו זורק את הדם (שלא כמו שאר קרבנות).

דף סב עמוד ב
-רב הונא בריה דרב יהושע מקשה מברייתא על דעת רב חסדא הסובר (כמובא בעמוד הקודם) שלחומרא אומרים "הואיל", ורב פפא מתרץ.
-פסח שנשחט לשמו ושלא לשמו פסול, ואילו פסח שנשחט לאוכליו ושלא לאוכליו כשר - רבי יוחנן מבאר את טעם החילוק, ומפרט שבארבעה דברים חמורה יותר מחשבת לשמו ושלא לשמו ממחשבת לאוכליו ושלא לאוכליו.
- מיום שנגנז ספר יוחסין תשש כוחן של חכמים וכהה מאור עיניהם.
-במשנה (בדף הקודם) נאמר שהשוחט את הפסח למולים ולערלים כשר, ובברייתא מבואר שלדעת אחרים: אם הקדים מחשבת מולים לערלים - כשר, אך אם הקדים מחשבת ערלים למולים - פסול.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך