מועצת חכמי התורה של ש"ס: "אין מי שיכול לפטור עצמו מתשובה מצווה ללכת ולהתחסן"
(צילום: Prostock-studio/shutterstock)

חדשות

מועצת חכמי התורה של ש"ס: "אין מי שיכול לפטור עצמו מתשובה מצווה ללכת ולהתחסן"

מועצת חכמי התורה יצאה הבוקר ב'קול קורא' מיוחד בו ביקשה ללכת ולהתחסן: "מצווה גדולה להתחסן כנגד הנגיף, בכל גיל וזמן ששייך להתחסן, והיא בגדר חובת השמירה של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"

   
מועצת חכמי התורה של ש"ס: "אין מי שיכול לפטור עצמו מתשובה מצווה ללכת ולהתחסן"
(צילום: Prostock-studio/shutterstock)
אא

מועצת חכמי התורה של ש"ס, יצאה הבוקר (חמישי) במכתב 'קול קורא' בו מבקשים משומעי לקחם ללכת ולהתחסן ולהמשיך לשמור על ההנחיות. על המכתב חתמו נשיא מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלום כהן, הגאון רבי דוד יוסף, הגאון רבי משה מאיה, הגאון רבי שמעון בעדני והגאון רבי ראובן אלבז.

"עת צרה היא ליעקב, כאשר בעוונותינו הרבים נתקיים בנו הכתוב "לך עמי בוא בחדריך", כשמחוץ שיכלה חרב הנגיף הנורא ה"י ורבים חללים הפילה אף בין ציבור היראים לדבר ה'.

"וכן רבים שנחלו ונדבקו והגיעו לכדי סכנת נפשות, האלוקים יחיש רפואה למכאובם. ולעת כזאת, חובה על כל אחד ואחד להתחזק ולהתחנן לפני הקב"ה להסיר חרון אף בתפילה ובתשובה, ואין מי שיכול לפטור עצמו מהתשובה, ו"לב יודע מרת נפשו". תהילות לא-ל ניתנה רשות לרופא לרפאות".

בשלב הזה עברו הרבנים להתייחס לחיסונים: "ובחסדי שמים הוקדמה רפואה למכה, כמו שדרשו חז"ל "אמר ריש לקיש: אין הקב"ה מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחלה, שנאמר: כרפאי לישראל ונגלה עון אפרים"".

הרבנים מבהירים לציבור וקובעים: "לאחר בירור ושמיעת המומחים העוסקים ברפואה, אשר אין חשש בקבלת חיסון זה, הננו לגלות דעתנו דעת תורה, כי מצווה גדולה להתחסן כנגד הנגיף, בכל גיל וזמן ששייך להתחסן, והיא בגדר חובת השמירה של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", והשומע לנו ישכון בטח".

בסיום המכתב כתבו הרבנים: "וזכות השמירה והזהירות, יהי ה' אלוקינו עמנו להסיר מאיתנו כל נגע ומחלה, ויחיש בריאות איתנה ומהירה לכל חולי עמך ישראל ויאמר לצרותינו די, ונזכה לחדש ימינו כקדם, ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן".

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך