דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"א: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"א: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"א - ח’ שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ס"א - ח' שבט. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"א: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"א: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס"א: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים ס"א

דף סא עמוד א
-לדעת רבא: פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים - פסול.
-לדעת רב פנחס בריה דרב אמי: יש שינוי בעלים לאחר מיתה. (= אם מת הבעלים קודם ההקרבה והביא בנו את קרבנו תחתיו ונשחט הקרבן שלא לשם בעליו - נפסל הקרבן).
-הגמרא מביאה את המקור לכך שפסח שנשחט שלא למנויו פסול, ואת המקור לכך שפסח שנשחט שלא לאוכליו פסול.

דף סא עמוד ב
-שחט את קרבן הפסח לשם מולין המנויים עליו, אך חשב בשחיטה על מנת שיתכפרו בו ערלים (המנויים או לא מנויים עליו) בזריקה - לדעת רב חסדא: פסול, לדעת רבה: כשר.
-רבה מביא ראיה לשיטתו מברייתא, ורב חסדא דוחה ראיה זו.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך