דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס’: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס’: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס’ - ז’ שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים ס' - ז' שבט. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס’: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס’: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים ס’: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים ס'

דף ס עמוד א
-במשנה (בעמוד הקודם) נאמר שאם חשב שמקריב לשם פסח ואח"כ חשב שמקריב לשם קרבן אחר הקרבן פסול - ורב פפא מסתפק האם כוונת המשנה שחשב כך בעבודה אחת (ודין זה הוא כרבי יוסי), או שחשב כך בשתי עבודות (ודין זה הוא אף כרבי מאיר).
-הגמרא מביאה ארבעה נסיונות לענות על ספקו של רב פפא שהמשנה היא כדעת רבי יוסי, והגמרא דוחה נסיונות הוכחות אלו.

דף ס עמוד ב
-פסח ששחטו בשאר ימות השנה לשמו ושלא לשמו - רב דימי ורבי ירמיה נחלקו מה הדין, ורבא מכריעה להלכה שכשר.
-פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים - הגמרא מסתפקת מה דינו.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך