"מחזיק פצצה בבית": הרב יוסף יצחק שינאורסון, האדמו"ר השישי מחב"ד על מסחר בחפצי הקודש של החסידות. 70 שנה לפטירתו
(צילום: בידספירט)

יהדות

"מחזיק פצצה בבית": הרב יוסף יצחק שינאורסון, האדמו"ר השישי מחב"ד על מסחר בחפצי הקודש של החסידות. 70 שנה לפטירתו

70 שנה לפטירתו: הסיפור המרתק מאחורי קופסת הבשמים של האדמו"ר הריי"ץ. מדובר על קופסת בשמים להבדלה ששימשה את האדמו"ר הריי"ץ בנסיעותיו בשנות ה-30. הרבי בשיחותיו האריך בכמה הזדמנויות לבאר את גדר הקדושה השורה על חפצים ונכסים גשמיים שהשתמש בהם הצדיק, אף לאחר פטירתו מן העולם. וגם: חשוב לזכור שעם זאת, הוא גם התבטא בחריפות נגד שימוש לא ראוי בדברים כאלו: "כל מי שמחזיק מן הספרים הגנובים, שידע שהוא מחזיק "פצצה מתקתקת" בביתו."

   
"מחזיק פצצה בבית": הרב יוסף יצחק שינאורסון, האדמו"ר השישי מחב"ד על מסחר בחפצי הקודש של החסידות. 70 שנה לפטירתו
(צילום: בידספירט)
אא

באחת משיחותיו הרבי מצטט את דברי חמיו האדמו"ר הריי"ץ: "שהמקום שבו למד ועסק בתורה, וכל כליו שהשתמש בהם לצרכי העבודה, קדושתו [=של הצדיק] עליהם מחלקי בירורו בעולם". 

הרבי מסביר שכמו שחייו הרוחניים של הצדיק - שהיה אף בחייו מרכבה לשכינה - הם נצחיים ואין להם הפסק, כך ממשיכה השראת קדושת הצדיק לשרות בביתו ובכל חפציו שהשתמש בהם לצורכי עבודתו את השם יתברך, אף לאחר פטירת הצדיק מהעולם: "שחיי הצדיק הם נצחיים, ולא רק ברוחניות הענינים אלא גם – בנוגע למקום הגשמי וכליו הגשמיים (שולחנו וכסאו כו')... כי קדושתו של הצדיק חודרת בכל עניניו". 

הרבי מדגיש יתרה מזו, ש"קדושת המקום והכלים כו' של הצדיק (גם לאחר הסתלקותו) היא באותו האופן כהזמן שהצדיק השתמש בהם בפועל, נשמה בגוף".

בשנת תשמ"ה, כשאירעה "פרשת הספרים" הידועה, במהלכה נגנבו ספרים מספריית ליובאוויטש השייכים לבית הרבי ונמכרו ברחבי העולם, נשא הרבי מליובאוויטש מספר שיחות נרגשות בהם אמר שכל מי שמחזיק מן הספרים הגנובים, שידע שהוא מחזיק "פצצה מתקתקת" בביתו.

(צילום: בידספירט)

(צילום: בידספירט)

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך