דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ח: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ח: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ח - ה’ שבט: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים נ"ח - ה' שבט. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ח: הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ח: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ח: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים נ"ח

דף נח עמוד א
-החל מפרק חמישי, המתחיל בעמוד זה, ועד סוף פרק תשיעי, עוסקת המסכת בענייני קרבן פסח.
-הגמרא מבררת את הטעם לכך שזמן שחיטת קרבן תמיד של בין הערבים הוא בשעה שמונה ומחצה.
-בברייתא נאמר: "כסידורו בחול כך סידורו בשבת דברי ר' ישמעאל, רבי עקיבא אומר: כסידורו בערב פסח", ואביי ורבא ורבה בר עולא נחלקו כיצד לבאר את הברייתא.

דף נח עמוד ב
-הגמרא מקשה מברייתא על רבא, שפירש בדעת רבי ישמעאל שזמן שחיטת התמיד בערב פסח החל בשבת הוא בשמונה ומחצה, ומתרצת.
-הגמרא מקשה מברייתא על אביי, שפירש בדעת רבי ישמעאל שזמן שחיטת התמיד בערב פסח החל בשבת הוא בשבע ומחצה ולדעת רבי עקיבא בשש ומחצה, ומתרצת.
-הגמרא מביאה את המקור לכך שלא יהא דבר נקטר על גבי המערכה קודם לתמיד של שחר, ואת המקור לכך שלא יהא דבר קרב על המערכה אחר תמיד של בין הערבים.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך