איך מחפשים זיווג הגון לילדים?
(צילום: באדיבות המצלם)

יהדות

איך מחפשים זיווג הגון לילדים?

כל הורה צריך ללמוד: המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א בשיעורו ביום שישי בבוקר בפרשת השבוע "וארא" הביא מדברי זקנו מר"ן ה''בן איש חי זיע''א שחובה על בחור לפני שמתחתן לבדוק טוב גם סגנון המשפחה של המדוברת ואם אחד מבני המשפחה הולכים בדרך לא טובה חייב להתנתק מיד.

   
איך מחפשים זיווג הגון לילדים?
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

הפסוק אומר "ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאישה" (ו', כ"ג)
"אמר רבי אליעזר: "לעולם" ידבק אדם בטובים, שהרי משה שנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן (שיצא לתרבות רעה ). אהרון שנשא בת עמינדב יצא ממנו פנחס" (צדיק). (בבא בתרא ק"ט)

"אמר רבא: הנושא אישה צריך שיבדוק באחיה, שנאמר (שמות ו') ויקח אהרון את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון, תנא: רוב בנים דומין לאחי האם" (שם ק"י).

ומסביר מר"ן ה''בן איש חי זיע''א יש להבין איזה מסר רוצה רבי אליעזר להעביר באמצעות הוספת המילה "לעולם" שנראית על פניה כמיותרת וכלא נחוצה, דיו אם היה כותב "ידבק אדם בטובים".

ונראה לבאר שרבי אליעזר בא לומר חידוש עצום הלומדים ממשה רבנו, שאפילו אדם הנמצא בדרגת משה רבנו, יראה איך להידבק באישה הבאה ממשפחה טובה, יחפש אחר שורשה ויברר את מוצאה ולא די בכך, אלא יעשה כל מאמץ והשתדלות ולעיתים אף יתייגע במסירות נפש ובדמים תרתי משמע, למצוא בת ישראל כשרה, צנועה וחסודה וכל כך למה?

ראה מה עלה בגורלו של משה רבנו למרות היותו צדיק וטהור, קדוש מרחם אימו, עד שקראו הקב"ה "בכל ביתי נאמן הוא" וחרף זכויותיו הרבים והעצומים לאין שיעור וערך, כל אלו לא עמדו בפני נכדו בשעת מבחן ופרש מדרך אבותיו להבלי העבודה זרה.גדולה מזו, משה רבנו היה באותה העת במצב של אונס גמור, משום שהיה עליו לברוח ממצרים למדין, עקב פחדו שמא יהרגהו פרעה ולא הייתה בידו האפשרות להינשא לבת מבנות ישראל כיוון שכולם היו במצרים ובעל כורחו נאלץ להינשא לבת יתרו, אף על פי כן, בבוא העת יצא נכדו יהונתן לתרבות רעה וצעד בעקבות סבו ונחמנה אף הוא לכהן לעבודת אלילים רחמנא ליצלן.

זהו שדקדק רבי אלעזר לומר "לעולם" – היינו בכל מצב או בכל דרגה גבוהה שיהיה האדם, תמיד עליו להשתדל להידבק באישה טובה.
בן יהוידע – בבא בתרא ק"ט

בסיום דבריו ציין כי היום יום ההולדת של זקני המקובל הצדיק הרב יהודה פתייה זיע''א 
 

זכות אבותיו הקדושים של מו''ר יגן בעד כל המשתפים המפיצים , תבוא עליהם כל טוב.
 שבת שלום ומבורך!

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך