תרומות
`
רפואה, חוכמה וגאולה: כל הסגולות לחודש שבט
(צילום: G-Stock Studio/shutterstock/reuven lahav)

רפואה, חוכמה וגאולה: כל הסגולות לחודש שבט

הנהגות וסגולות מיוחדות לחודש שבט: חודש מסוגל לחכמה, חודש סגולי לרפואה, סגולות מיוחדות בחודש שבט, זה הוא חודש סגולי לגאולת ישראל.

   
רפואה, חוכמה וגאולה: כל הסגולות לחודש שבט
(צילום: G-Stock Studio/shutterstock/reuven lahav)
אא

כמה סגולות לחודש שבט, חודש סגולי:

- הנהגות מיוחדות לחודש שבט - "בחודש שבט יתאמץ יותר להיות אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו יותר מכל השנה. וייזהר ביותר לכבד ללומד תורה ולהחזיק ברכיים כושלות, ושלא להיות הולך רכיל, ומנע רגלך לרוץ לרעה בחודש הזה, בזהירות יותר משאר ימות השנה". (רבי חיים פלאג'י, מועד לכל חי ל', ב')

- סגולות מיוחדות בחודש שבט: ביום א' שבט משה ביאר את התורה לעם ישראל, כמו שמובא בחומש דברים: בשל כך מובא בספרי החסידות כי ההשפעה הרבה לדורות עולם ניתנה לימי חודש שבט. בשל כך, בימים אלו יש הצלחה מיוחדת לעמל בדברי תורה.

חודש מסוגל לחכמה: עוד מציין ה"בני יששכר" כי על פי סדר הדגלים, חודש שבט מיוחס לשבט אשר, שעליו נאמר: "מאשר שמנה לחמו" (בראשית מט, כ) ו"וטובל בשמן רגלו" (דברים לג, כד), כי השמן זית היה הרבה בחלקו, וכל מקום ששמן זית מצוי, שם החכמה מצויה (מנחות פה, ב). 

ממשיך ה"בני יששכר" ומסביר: "כיוון שהמזל של החדש הזה הוא מזל דלי, הוא מזלן של ישראל, והוא עבד משמש משועבד אל המים, זו תורה, היא עיקר החכמה, אורייתא מחכמה נפקת (זוהר ח"ב, קכ"א, ע"א) "בראשית", הסביר התרגום הירושלמי (א', א') – "בחכמתא". על כן מיוחס החדש הזה לשבט אשר, אשר בחלקו השמן זית המסוגל לחכמה. 

- חודש סגולי לרפואה: בחודש שבט התחילו מכות מצרים, כפי המבואר שהמכות החלו עשרה שבועות לפני פסח, וכל מכה ארכה שבוע אחד. כל מכה היתה בבחינת "נגוף ורפוא" - נגוף למצרים ורפוא (רפואה) לישראל.

בשל כך אמרו צדיקים, כי חודש זה הוא סגולי לרפואה בקרב עם ישראל, כיוון שבכל שנה ושנה מתעורר בעולם השפע הרוחני שהיה באותו תאריך. 

- חודש סגולי לגאולת ישראל: ה"בני יששכר" מבאר באריכות שעל פי ספר היצירה, חודש שבט הוא בסימן האות צ'. כה דבריו: "'ועמך כלם צדיקים' (ישעיהו ס, כא), כיוון שמזלם גם בעולם הזה הוא מזל הנברא על ידי אות צ', והוא יהיה סימן הגאולה לעתיד במהרה בימינו, 'צמח צדיק' (ירמיהו כג, ה), כידוע מרז"ל, והוא בעת אשר יתרומם קרנם ומזלם של ישראל לעד".

עוד כתבות שיעניינו אותך