דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ג - כ"ט טבת: הרב פנחס יוסף אקרב. מרתק: תודוס איש רומי, עמק, נחל ושפלה
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ג: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ג - כ"ט טבת: הרב פנחס יוסף אקרב. מרתק: תודוס איש רומי, עמק, נחל ושפלה

"כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה", "אין מברכים על האור אלא במוצאי שבת, הואיל ותחילת ברייתו הוא" ועוד מנהגים ואמרות מרתקים של חז"ל במסגרת הדף היומי. ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים נ"ג - כ"ט טבת. צפו

   
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ג - כ"ט טבת: הרב פנחס יוסף אקרב. מרתק: תודוס איש רומי, עמק, נחל ושפלה
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ג: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ג: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים נ"ג

דף נג עמוד א
* הגמרא מביאה ברייתא אחת המפרטת את זמני הביעור של ענבים זיתים תאנים ותמרים של שביעית, ואח"כ מקשה על כך מברייתא אחרת המפרטת זמנים אחרים, ומביאה שני תירוצים.
* הגמרא מביאה ברייתא הנותנת סימנים שונים בכדי לדעת מהו הר, עמק, נחל ושפלה, ואח"כ הגמרא מבארת מדוע יש צורך בסימנים אלו.
* אסור לו לאדם שיאמר "בשר זה לפסח", מפני שנראה כמקדיש בהמתו ואוכל קדשים בחוץ.

דף נג עמוד ב
* אסור לאכול בליל פסח גדי מקולס (צלוי בשלמותו) גם אם לא הזכיר עליו שם פסח, משום שנראה כאוכל קדשים בחוץ.
* תודוס איש רומי היה איש חשוב - לדעת הראשונה: חשיבותו היתה שהיה גדול בתורה, לדעה השנייה: חשיבותו היתה בכך שנתן כספים לתלמידי חכמים.
* כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של מעלה.
* יש מקומות שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכפורים ויש מקומות שנהגו לא להדליק, וכולם לטעם אחד נתכוונו (להפריש עצמו ממשכבי אשה).
* אין מברכים על האור אלא במוצאי שבת, הואיל ותחילת ברייתו הוא (שבמוצאי שבת נבראה האש), ולדעת עולא ורבה בר בר חנה מברכים על האור אף במוצאי יום כיפור.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך