X
מתרחש כרגע שידור חי האם תרצה להצטרף?לשידורסגירה
 93% מקרב האוכלוסיה החרדית לא מאמין בבית המשפט העליון
(צילום: Seth Aronstam/shutterstock)

חדשות

93% מקרב האוכלוסיה החרדית לא מאמין בבית המשפט העליון

אמון הציבור במוסדות השלטון נמצא בצניחה, כך על פי מדד המכון הישראלי לדמוקרטיה, כאשר בין היתר האמון בבית המשפט העליון צנח בעשרה אחוזים

   
 93% מקרב האוכלוסיה החרדית לא מאמין בבית המשפט העליון
(צילום: Seth Aronstam/shutterstock)
אא

42% בלבד מאוכלוסיית ישראל נותנת אמון בבית המשפט העליון, כך עולה ממדד הדמוקרטיה הישראלית של המכון הישראלי לדמוקרטיה. אמון זהה כמעט באוכלוסיה היהודית והערבית שעומד על 42% ו-40% בהתאמה.

בקרב האוכלוסיה היהודית, האמון תלוי מאוד באמונה הדתית של הנשאל. 70% מקרב האוכלוסיה החילונית נותנים אמון בבית המשפט העליון, זאת לעומת 7% בלבד מקרב האוכלוסיה החרדית. 

באמצע נמצאים מי שמגדירים את עצמם מסורתיים לא דתיים עם 58%, מסורתיים דתיים עם 45%, ורק 20% מתוך מי שמגדירים את עצמם דתיים נותנים אמון בבית המשפט העליון. גם לשייכות הפוליטית יש השפעה ישירה על האמון בבית המשפט העליון. 84% ממחנה השמאל היהודי נותנים אמון בבית המשפט העליון, 70% מקרב מחנה המרכז, זאת לעומת 38% בלבד בקרב מחנה הימין.

עוד עולה מהמדד כי 84.5% מהציבור היהודי בישראל מרגישים חלק ממדינת ישראל ובעיותיה, לעומת 44% בלבד מהציבור הערבי.

גם השנה, בדומה לשנים קודמות רוב הציבור הישראלי (58%) מעריכים כי הנהגת המדינה היא מושחתת. בקרב הציבור היהודי, תפיסה זו שכיחה בהרבה בשמאל (87.5%) ובמרכז (74%), מאשר בימין (43%).

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך