דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים נ"ב | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ב: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ב - כ"ח טבת: הרב פנחס יוסף אקרב

ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים נ"ב - כ"ח טבת. צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים נ"ב | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ב: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"ב: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים נ"ב

דף נב עמוד א
-עונש נידוי חמור ממכת מרדות (=מלקות מדרבנן).
-במשנה (נ ע"ב) נאמר ש"המוליך פירות שביעית ממקום שכלו למקום שלא כלו או ממקום שלא כלו למקום שכלו חייב לבער, רבי יהודה אומר צא והבא לך אף אתה" - ובגמרא מובאות חמש אפשרויות שונות לבאר את מחלוקת ת"ק ורבי יהודה.

דף נב עמוד ב
-הגמרא מביאה את המקור לדין המשנה במסכת שביעית ש"שלוש ארצות לביעור: יהודה ועבר הירדן וגליל, ושלוש ארצות בכל אחת ואחת" (ואוכלים בכל אחת ואחת מאותן שלוש ארצות החלוקות לביעור עד שיכלה מהמקום האחרון מהשלושה מקומות שבה).
-פירות שביעית שיצאו מארץ ישראל לחוצה לארץ והגיע זמן הביעור - לדעת ת"ק (וכך הכריע רב ספרא להלכה): מתבערים בכל מקום שהן, ולדעת רבי שמעון בן אלעזר: יחזרו לארץ ישראל ויתבערו שם.
-הגמרא מספרת שרבי אילעאי קצץ דקל טעון תמרים קטנים של שביעית כדי להשתמש בגזע שלו, והגמרא מבררת איך עשה זאת והרי הוא הפסיד בכך את התמרים והתורה אמרה "לאכלה" ולא להפסד.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך