דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים נ"א | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"א: הרב פנחס יוסף אקרב

הדף היומי

דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"א - כ"ז טבת: הרב פנחס יוסף אקרב

תאכלו ממנו נ"א: סוגיות מרתקות בדף היומי. ערוץ 2000 בשיעור היומי של לימוד הדף היומי עם הרב פנחס יוסף אקרב. פסחים נ"א - כ"ז טבת. צפו

   
דף יומי: הדף היומי היום לצפיה - פסחים נ"א | הרב פנחס יוסף אקרב
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"א: הרב פנחס יוסף אקרב
אא
דף יומי: הדף היומי לצפיה - פסחים נ"א: הרב פנחס יוסף אקרב

בסרטון: הדף היומי היום לצפיה - פסחים נ"א

דף נא עמוד א
-דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירן בפניהן - ולדעת רב חסדא דין זה אמור רק בכותים ובבני מדינת הים (כי הם עלולים להימשך ולהקל גם בדבר האסור מעיקר הדין).
-עם הכל אדם רוחץ חוץ מאביו וחמיו ובעל אמו ובעל אחותו, ור' יהודה מתיר באביו מפני כבוד אביו והוא הדין לבעל אמו.
-תלמיד לא ירחץ עם רבו, ואם רבו צריך לו שישמשנו במרחץ - מותר.
-נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם - לדעת אביי: דין זה לא אמור במי שבא מארץ ישראל לבבל, ולדעת רב אשי: דין זה לא אמור במי שבא מארץ ישראל לבבל ודעתו לחזור.

דף נא עומד ב
-מי שראה אדם גדול שנוהג היתר בדין מסוים - ישנה סתירה בדעת רבה בר בר חנה אם אחרים שרואים אותו נוהג היתר בדבר יכולים גם הם לסמוך על היתר זה ולנהוג כך בפניו.
-לדעת רבי שמעון: כל הספיחים אסורים חוץ מספיחי כרוב, ולדעת חכמים: כל הספיחים אסורים.
-אביי ורבא נחלקו על מה מוסב דין המשנה "ואל ישנה אדם מפני המחלוקת".

 

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך