סגולה לירידת גשמים ולזכות לישועות גדולות בכל העיניינים להתפלל בציון של רבי חייא ובניו
(צילום: באדיבות המצלם)

סגולות

סגולה לירידת גשמים ולזכות לישועות גדולות בכל העיניינים להתפלל בציון של רבי חייא ובניו

סיפור על אליהו הנביא לכבוד מוצאי שבת שנזכה לשבוע טוב ומבורך

   
סגולה לירידת גשמים ולזכות לישועות גדולות בכל העיניינים להתפלל בציון של רבי חייא ובניו
(צילום: באדיבות המצלם)
אא

המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א הביא סיפור מהתלמוד מסכת בבא מציעא (פה, ב.)

אליהו הנביא היה מצוי בישיבתו של רבי יהודה הנשיא .יום אחד ראש חדש היה, התאחר אליהו הנביא ולא הגיע,
אמר לו רבי יהודה הנשיא: לאליהו הנביא למה התאחר ולא הגעת?

אמר לו: בכל ראש חודש אני הולך למערת המכפלה בחברון ומעיר את האבות הקדושים ומבקש מהם להתפלל על עם ישראל, העמדתי את אברהם אבינו , ורחצתי ידיו והתפלל והשכבתי אותו,
וכן ליצחק אבינו וכן ליעקב אבינו.

אמר לו רבי יהודה הנשיא ולמה לא העמדת את כולם ביחד להתפלל?
אמר לו אליהו הנביא אם יעמדו שלושת האבות ביחד מיד הם יתחזקו בתפילה ויביאו את המשיח קודם זמנו.

אמר לו רבי יהודה הנשיא: ויש עוד צדיקים בתקופה שלנו כמו האבות הקדושים?
אמר לו אליהו הנביא : יש, רבי חייא ובניו.

גזר רבי יהודה הנשיא תענית, והעלה לשליח ציבור (לתפילה) את רבי חייא ובניו.
אמרו משיב הרוח - ונשבה רוח,
אמרו מוריד הגשם - וירד גשם,

כאשר הגיעו לומר "מחיה המתים" - רגש העולם.
אמרו בשמים: מי גילה סודות בעולם?
אמרו: אליהו הנביא.

הביאו את אליהו והכו אותו בששים שבטים של אש.
הגיע השטן ונדמה להם כדוב של אש, נכנס ביניהם והטריד אותם (בלבל אותם בתפילה).
 מסיים המקובל הרב יצחק בצרי שליט"א רואים מכאן כמה הכוח בתפילה בציון של רבי חייא ובניו כפי שידוע דברי חז"ל גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. 

הציון של רבי חייא ובניו נמצא בעיר טבריה.

נא לשתף בכל המדיה לזיכוי הרבים!

המשתפים יזכו לברכת שבוע טוב ומבורך.

עוד כתבות שיעניינו אותך

כתבות נוספות שאולי יעניינו אותך